โปรโมทผลิตภัณฑ์ฮาลาล


ผลการค้นหา : 1 รายการ

ชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียดเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ : ข้าวเกรียบปลาหลังเขียว

หมายเลขรับรองฮาลาล : HL-123456

ผู้ผลิต : ไม่ระบุ

Line ID : ไม่มี

อ่านเพิ่มเติม

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก