โปรโมทผลิตภัณฑ์ฮาลาล

ข้อมูลใบรับรอง

หมายเลขทะเบียนฮาลาล : HL-0012345

วันที่รับรอง : ไม่ระบุ

วันหมดอายุ : ไม่ระบุ

วันที่ออกใบรับรอง : ไม่ระบุ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์บริโภค

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ข้าวเกรียบปลาหลังเขียว

หมายเลขรับรองฮาลาล : HL-123456

หมายเลขรหัสบาร์โค้ด : ไม่ระบุ

หมายเลข อย. : 11-2-33344-5-6666

รายละเอียด: ไม่ระบุ

ข้อมูลผู้ผลิต

ชื่อผู้ผลิต : ไม่ระบุ

Line ID : ไม่ระบุ

ที่อยู่ผู้ผลิต : ไม่ระบุ

เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ

ข้อมูลผู้ประกอบการ

ชื่อผู้ประกอบการ : ไม่ระบุ

ที่อยู่ผู้ประกอบการ : ไม่ระบุ

เบอร์โทรศัพท์ : ไม่ระบุ

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก