งานแสดงสัมมนา

รัสเซีย กับเป้าหมายใหม่ด้านการท่องเที่ยวฮาลาล

เพื่อสอดรับกับโครงการดังกล่าว เมื่อต้นเดือนธันวาคมทางการรัสเซียจึงได้เปิด Visit Russia Office ในรัฐดูไบ โดยหวังว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมเข้าสู่รัสเซียได้มากกว่าที่เคยเป็น

เจ้าหน้าที่โครงการฯ Irina Schegolkova เชื่อมั่นว่าในอนาคตอันใกล้นี้ โปรแกรมฯ ดังกล่าวจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลาง ซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ได้มากกว่าเดิมถึง 3 เท่าตัว เมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้ ซึ่งหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของรัสเซียไม่ได้ให้ความสนใจนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวมากนัก

นอกจากที่ดูไบแล้ว ยังมีแผนจะเปิด Visit Russia Office ในคูเวต ซาอุดิอารเบีย และประเทศต่างๆ รอบอ่าวเปอร์เซีย โดยมีหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของรัสเซีย ร่วมกับสายการบิน Fly Dubai และ Emirates เพื่อส่งเสริมให้รัสเซียก้าวสู่การเป็นประเทศเป้าหมายสำหรับนักท่องเที่ยวในกลุ่มตะวันออกกลาง

โครงการฯ ดังกล่าวจะเริ่มใช้ในเมืองท่องเที่ยวสำคัญของรัสเซียเป็นลำดับต้นๆ อาทิ Moscow, St. Petersburg, Sochi และเมืองต่างๆ ในกลุ่ม Golden Ring เนื่องจากมีความพร้อมด้านสาธารณูปโภค และมีโรงแรมที่พร้อมดำเนินการ Halal Friendly Service เป็นจำนวนมาก ก่อนจะขยายตัวไปยังเมืองอื่นๆ ภายในระยะเวลา 1-2 เดือน

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังได้ช่วยยกระดับคุณภาพการผลิต และสร้างอาชีพให้กับชาวมุสลิมที่อาศัยในรัสเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกอบอาหารฮาลาล ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องในการเตรียมอาหาร จำเป็นต้องเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด

นับว่าเป็นการปรับโฉมใหม่ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของรัสเซีย ซึ่งเดิมจะมุ่งเน้นนักท่องเที่ยวจากยุโรปและอเมริกา ซึ่งนอกจากนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางแล้ว นักท่องเที่ยวจากเอเชียก็เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งที่สำคัญ

ที่มา : http://halalfocus.net

ระบบรับรองฮาลาล

คลิก