งานแสดงสัมมนา

ลิทัวเนียรุดส่งออกเนื้อฮาลาล

Paulauskas ได้เพิ่มเติมว่า ในจำนวนเนื้อสัตว์ฮาลาลที่ลิทัวเนียส่งออกไปในปี พ.ศ. 2558 นั้น ถูกส่งไปยังเลบานอน 100 ตัน อียิปต์ 50 ตัน ส่วนที่เหลือกว่าร้อยละ 60 ถูกส่งไปยังประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากผู้อพยพที่เข้ามายังหลายประเทศในทวีปยุโรป

นอกจากนี้ Paulauskas ยังเชื่อมั่นว่าสำหรับลิทัวเนียแล้ว ตลาดสินค้าอาหารฮาลาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อสัตว์ ถือว่าเป็นตลาดที่มีอนาคตสดใส เพราะเพียงปีแรกของการส่งออก ก็มีปริมาณสูงถึงร้อยละ 10 และมองว่าตลาดในยุโรปมีข้อดีหลายประการ ทั้งราคาจำหน่ายที่สูง ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ต่ำ ช่องทางการตลาดที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นตลาดในบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา สาธารณรัฐคอซอวอ หรือแอลเบเนีย เมื่อเทียบกับตลาดในตะวันออกกลาง ตลอดจนแอฟริกาเหนือซึ่งยังมีข้อจำกัดในหลายด้าน

สอดคล้องกับข้อมูลจาก Egidijus Mackevičius ประธานสมาคมผู้แปรรูปเนื้อสัตว์ลิทัวเนียกล่าวถึงสถานการณ์ปัจจุบันว่า ประเทศในคาบสมุทรอาระเบียเป็นตลาดที่สำคัญสำหรับเนื้อสัตว์ฮาลาล เนื่องจากกำลังการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค แต่อาจติดขัดอุปสรรคหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการจัดตั้งสถานทูตลิทัวเนีย ซึ่งถือเป็นตัวแทนของรัฐ มีเพียงสถานกงสุลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ไม่มากนัก อีกทั้งวัฒนธรรมที่จำเพาะ และความแตกต่างทางด้านศาสนา ทำให้การเจรจาเพื่อเปิดตลาดยังคงล้าช้ากว่าที่ควร

Lithuania boosted by halal meat exports. Vladislav Vorotnikov. January 08, 2016.
    

ที่มา : http://www.globalmeatnews.com

ระบบรับรองฮาลาล

คลิก