งานแสดงสัมมนา

ผู้ผลิตอาหารในเกาหลีใต้ มุ่งตลาดอาหารฮาลาล

จากข้อมูลที่เผยแพร่โดยกระทรวงเกษตร สาธารณรัฐเกาหลีระบุว่า มูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารฮาลาลไปยังประเทศมุสลิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม GCC ในช่วงมกราคม – พฤศจิกายน 2558 สูงขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 5.9 อยู่ที่ประมาณ 339 ล้านเหรียญฯ ในขณะที่การส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารอื่นๆ ที่ลดลงร้อยละ 1.2

ในปี 2557 มูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารฮาลาลอยู่ที่ 860 ล้านเหรียญฯ แต่หากมองภาพรวมจากข้อมูลในช่วง 2553 ถึง 2557 การส่งออกสินค้าฮาลาลโตขึ้น 69.3% แซงหน้าการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารที่โตเพียง 51.5% ซึ่งนอกเหนือจากการส่งออกไปยังประเทศในกลุ่ม GCC แล้ว ยังมีตลาดอย่างอินโดนีเซีย มาเลเซีย และอิหร่านที่มูลค่าการส่งออกโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

นับว่าตลาดสินค้าอาหารฮาลาล เป็นตลาดที่มีอนาคตสดใส ไม่ว่าจะด้วยมีตลาดใหม่มากมาย (untrapped market) ตลอดจนผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูง ซึ่งยอมจ่ายมากกว่า เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัย

อีกสัญญาณหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการโตอย่างต่อเนื่องของตลาด คือความต้องการธัญพืช (grain) ตลอดจนอาหารแปรรูป อาทิ โสมสกัด กิมจิ นมผง กาแฟกึ่งสำเร็จรูป และบะหมี่กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น

กอปรกับการส่งเสริมจากภาครัฐ ที่ตั้งเป้าการส่งออกสินค้าอาหารฮาลาลในปี 2560 ไว้ที่ 1.5 พันล้านเหรียญฯ ทำให้ผู้ประกอบการในประเทศต่างขวนขวายเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตผลิตสินค้าอาหารฮาลาล ไม่เว้นแม้แต่ภาคบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภัตตาคารอาหารฮาลาล ซึ่งไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าชาวมุสลิม แต่ยังหมายรวมถึงผู้บริโภคทั่วไปอีกด้วย นอกจากนี้ การติดตามข่าวสารจากภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานส่งเสริมการค้าการลงทุน จะทำให้ทราบข้อมูลเงื่อนไขการส่งออก เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการรุกตลาดต่างประเทศ

ดังตัวอย่างความสำเร็จของ CJ Cheil Jedang Corp., SPC Group, Lotte Chilsung Beverage Co., LG Ourhome Co. และ Maeil Dairies Co. ซึ่งได้รับใบอนุญาตผลิตอาหารและเครื่องดื่มฮาลาล เพื่อขยายช่องทางการตลาดที่หลากหลาย ทั้งขนมปัง ผลิตภัณฑ์นม ไปจนถึงน้ำผลไม้ และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปอื่นๆ

ซึ่งก่อนจะส่งออกสินค้าอาหารฮาลาลนั้น ต้องได้รับอนุญาต หรือการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานที่ประเทศปลายทางยอมรับเสียก่อน อย่างเช่น SPC Group ซึ่งได้รับ Secured Permission จาก Korea Muslim Federation ในปี 2555 หรือ Maeil ซึ่งได้รับใบรับรองจาก Indonesian Ulema Council เมื่อปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งใบรับรองจากหน่วยงานด้านอาหารฮาลาลในมาเลเซีย และสิงคโปร์ซึ่งประเทศมุสลิมทั่วโลกให้การยอมรับอย่างกว้างขวาง ซึ่งนับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าสู่ตลาดที่กว้างขึ้น อันนำมาสู่มูลค่าการส่งออกมหาศาล ดังเช่นกรณีของ Lotte Chilsung Beverage Co. และ Dr. Chung’s Food Co. ซึ่งมียอดขายสูงขึ้นถึงร้อยละ 75 ในเวลาอันสั้น

ที่มา : South Korean Food Producers Set Sight on Halal Market. January 06, 2016. Online : http://halalfocus.net

ระบบรับรองฮาลาล

คลิก