รวมบทความ

Anuga Trend Halal Food

Halal food Halal certification is increasing in importance in order to cater for growing Muslim populations outside of the Middle East and Asia. In addition, growth in trade with the Islamic Middle East and South East Asian markets present export opportunities for food and beverage manufacturers, whereby halal certification is a necessity. Analysis of new global product launches with a halal certified claim increased by +13% from 2015 to 2016 according to Innova Market Insights data. Traditionally, while most halal certified claims are found on product launches tracked in the Middle East and Asia regions, there is evidence of growth (+9.45% CAGR, 2016 vs. 2011) for halal certified product launches found outside of these regions. Halal certification is widespread for many product types, with leading sub-categories for global product launch activity tracked in 2016 being sweet biscuits/cookies (8.9%) and savory/salty snacks (4.7%). An increased prevalence of halal certified products on supermarket shelves around the globe is anticipated.

ที่มา : Innova Market Insights, 2017
เอกสารประกอบ :

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก