รวมบทความ

Halal Certification and the need to set unified international Standards

Halal Certification and the need to set unified international Standards

     The importation of meat and poultry products into Gulf Cooperation Council ("GCC") nations, and other Islamic countries, is big business. One issue that has caused uncertainty in this importnant international market segment, is the necessity to obtain proper Halal Certification of the imported products.

     The GCC Market for the Products

     There is no question that GCC nations have a large impact on the international meat and poultry market, due to the large amount of these products that they collectively import. Over 15% of the world's meat and poultry exports in 2015 were exported to GCC countries, with Brazil being the largest supplier, dominating with an impressive 80% of the market share...

ที่มา : www.ameft.com
เอกสารประกอบ :

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก