รวมบทความ

GCC meat & poultry demand on the rise

GCC meat & poultry demand on the rise

   Meat consumption in the six GCC states, where meat features heavily in traditional diets, is predicted by research house Alpen Capital to climb to 4.3 million tonnes by 2019. Alpen's GCC Food Industry Report highlights growing demand for healthy, organic and halal products from trusted sources.

The region's increase in meat consumption is in line with the rising global trend of consumption of protein-rich foods, particularly organic and healthy produce with a strong, branded and most often halal provenance... 

 

Resource :  Asia & Middle East FOOD TRADE. Journal for leaders in food&beverages.Volume 34. ISSUE I/2017.

ที่มา : www.ameft.com
เอกสารประกอบ :

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก