รวมบทความ

GCC F&B industry seeing unprecedented growth

GCC F&B industry seeing unprecedented growth

Food consumption alone expected to reach 51.9 million metric tonnes by 2019

The GCC's booming population and growing tourism arrivals will continue to influence the exponential development of the region 's food and beverage (F&B) industry in the coming years, according to a report on "Feedind the Growing Appetite of the GCC F&B Market" ....

 

Resource :  Asia & Middle East FOOD TRADE. Journal for leaders in food&beverages.Volume 34. ISSUE I/2017.

ที่มา : www.ameft.com
เอกสารประกอบ :

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก