รวมบทความ

Sustainable Food Consumption in Arab Countries

The need for sustainable food consumption in Arab countries has emerged from the regional concern for food and nutrition security that requires special consideration on multiple levels and disciplines. In response to population growth and demand, the current Arab food system – characterized by intensive agricultural production as well as environmentally damaging, inefficient practices – is facing climate change and depleted land, energy, and water resources, making it no longer sustainable.

ที่มา : http://www.afedonline.org/
เอกสารประกอบ :

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก