รวมบทความ

Halal Foods Awarness and Future Challenges

Many differences like denominational differences create the biggest problem in preventing an international halal standards development. Furthermore, not having a global Muslim halal
certification head cause to many different halal standards around the world. Excluding Malaysia and Indonesia, many Muslim governments do not make great supports for halal certification and
awareness. The logic behind these banns is to protect health of people and environment. There is an urgent need for a head of Muslim halal standards like ISO otherwise Muslims
consumption habits and religious differences can be used in bad faith and force them to eat haram foods. Without government’s supports, there are problems among certificate providers in Turkey
due to not having similar standards, regular checking and less punishment. As it is seen in Erbil study, people are not sure about halal state of foods exported from Turkey.
ที่มา : British Journal of Economics, Management & Trade 12(3): 1-20, 2016.
เอกสารประกอบ :

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก