รวมบทความ

Doing Business in the UAE

To attract investments of expertise and capital, the governments of the individual
Emirates seek to provide an attractive business environment. The following are some of
the principal features of the economic and business environment in the UAE:
• A coordinated infrastructure that provides all essential utilities to the major centers
• Excellent communication systems
• A virtual absence of taxation
• A well-structured financial sector with no exchange control regulations
• Free Trade Zones that ensure ease of registration and efficient operating , and
• An attractive social environment, including modern educational, medical
and recreational facilities.
ที่มา : PKF International
เอกสารประกอบ :

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก