รวมบทความ

Local Food Production and Consumption in Iran.

ที่มา : International Journal of Plant Science and Ecology. Vol. 1, No. 2, 2015, pp. 54-66
เอกสารประกอบ :

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก