กิจกรรมฮาลาล

ความสำคัญและการตรวจรับรองอาหารฮาลาลเพื่อการส่งออกสู่ตลาดตะวันออกกลางและกลุ่มประเทศ AEC (รุ่น 4)

ค่าลงทะเบียน    
  
 ไม่้เสียค่าใช้จ่ายใดๆๆ มีงบประมาณสนับสนุนภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากโครงการเสริมสร้างศักยภาพการตรวจรับรองอาหารฮาลาล งวดที่ 2 

ระยะเวลาและสถานที่ในการอบรม
   รุ่น 4 : วันพุธที่  12 - วันพฤหัสบดีที่  13 กุมภาพันธ์ 2557 (2 วัน)
             ณ ห้องสุคนธา AB ชั้น 6 โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จ.สงขลา

สนใจติดต่อ 
   คุณชุติมา นพอาจ
   ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมอุตสาหกรรมอาหาร 
   โทร. 0-2886-8088 ต่อ 2209  
   แฟกซ์ 0-2886-8104
   E-mail : 
training@nfi.or.th

เอกสารประกอบ :

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก