กิจกรรมฮาลาล

ความสำคัญและการตรวจรับรองอาหารฮาลาลเพื่อการส่งออกสู่ตลาดตะวันออกกลางและกลุ่มประเทศ AEC (รุ่น 3)

ค่าลงทะเบียน    
  
 ไม่้เสียค่าใช้จ่ายใดๆๆ มีงบประมาณสนับสนุนภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากโครงการเสริมสร้างศักยภาพการตรวจรับรองอาหารฮาลาล งวดที่ 2 

ระยะเวลาและสถานที่ในการอบรม
   รุ่น 3 : วันพุธที่  29 - วันพฤหัสบดีที่  30  มกราคม  2557 (2 วัน) 
            
ณ ห้องธาราทอง 2 ชั้น 2 โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จ.เชียงใหม่ 

สนใจติดต่อ 
   คุณชุติมา นพอาจ
   ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมอุตสาหกรรมอาหาร 
   โทร. 0-2886-8088 ต่อ 2209  
   แฟกซ์ 0-2886-8104
   E-mail : 
training@nfi.or.th

เอกสารประกอบ :

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก