กิจกรรมฮาลาล

การอบรมเรื่อง เอกสารธนาคารในการส่งออกและนำเข้า รุ่น 5 ผ่านระบบ e-Learning

การอบรมเรื่อง เอกสารธนาคารในการส่งออกและนำเข้า รุ่น 5 ผ่านระบบ e-Learning รับสมัครจำนวนจำกัด 40 ท่านเท่านั้น ปิดรับวันที่ 15 ตุลาคม 2556 เริ่มอบรม 15 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2556 ค่าลงทะเบียนท่านละ 400 บาท  จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  ขั้นตอนการลงทะเบียนและรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก