กิจกรรมฮาลาล

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ประกอบการวัตถุอันตราย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ประกอบการวัตถุอันตราย กําหนดจัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ 2556  the 10 th Thailand International Logistics 2013 : TILOG 2013 ระหว่างวันที่4-7 กันยายน 2556 ณ อาคาร101-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ( BITEC)

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก