กิจกรรมฮาลาล

THAILAND HALAL ASSEMBLY 2017

THAILAND HALAL ASSEMBLY 2017

30 Nov. – 3 Dec. 2017

งานมหกรรมสินค้า-อาหารฮาลาล และสุดยอดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่ทุกท่านรอคอย พบกันที่ ไบเทค บางนา ในวันที่ 30 พ.ย. - 3 ธ.ค. 60


- พบนิทรรศการและกิจกรรมมากมาย อาทิ

- การแสดงสินค้านานาชาติมาตรฐานฮาลาล 

- การเจรจาสร้างสัมพันธมิตรทางธุรกิจฮาลาล 

- นิทรรศการ ภูมิปัญญาฮาลาล: จุดบรรจบของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปวิทยาอิสลาม

- การประชุมวิชาการ "วิทยาศาสตร์ฮาลาลเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและธุรกิจ" ครั้งที่ 10 

- การประชุมวิชาการ “การพัฒนามาตรฐานและการตรวจรับรองฮาลาล” ครั้งที่ 4 

.

สถานที่จัดงาน : ไบเทคบางนา (Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC))

รับรายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.thailandhalalassembly.com/

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก