กิจกรรมฮาลาล

เทศกาลรอมฏอน (RAMADAN CITY 2017) ณ ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

เทศกาลรอมฏอน 2560 (RAMADAN CITY 2017) จัดทำกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับเดือนรอมฏอน เปิดร้านขายสินค้าฮาลาล และอาหาร เครื่องดื่ม ที่น่าสนใจ  โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน มอบให้แก่มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันเสาร์-จันทร์ ที่ 10-12 มิถุนายน 2560  รวม 3 วัน ตั้งแต่เวลา 15.30 น. – 22.00 น. โดยประมาณ ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ที่มา : www.mnetorga.com/main/content.php?page=sub&category=5&id=1378

 

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก