กิจกรรมฮาลาล

สินค้าอาหารฮาลาลไทยมาตรฐานสูงสู่ตลาดโลก


 นายวิทวัส ตันติเวสส รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ กล่าวว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการด้านอาหารตื่นตัวเรื่องการผลิตสินค้าอาหารฮาลาลมากขึ้น ประกอบกับสินค้าอาหารของไทยได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในเรื่องคุณภาพและได้มาตรฐานระดับโลก รวมถึงการควบคุมและตรวจสอบอย่างเคร่งครัดจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ จึงส่งผลให้การผลิตสินค้าอาหารตามมาตรฐานฮาลาลมีส่วนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์อาหารของไทยมากขึ้น
       
       “สินค้าอาหารฮาลาลเป็นตลาดใหญ่ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นทุกปี จากจำนวนประชากรมุสลิมทั่วโลกที่มีสัดส่วน 1 ใน 3 ของประชากรโลกที่ 7 พันล้านคน และประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าอาหารฮาลาลที่มีคุณภาพทั้งเรื่องรสชาติ คุณค่าทางโภชนาการ มีกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล ปลอดภัย มีการตรวจสอบและรับรองจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ รวมทั้งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในตลาดมุสลิมทั่วโลก” นายวิทวัสกล่าว
       
       นายวิทวัสกล่าวว่า ซีพีเอฟเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอาหารฮาลาลชั้นนำของไทย ที่มีกระบวนการผลิตอาหารฮาลาลทุกขั้นตอนถูกต้องตามบัญญัติศาสนาอิสลาม เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่สถานที่ประกอบการ วัตถุดิบ และส่วนประกอบที่ไม่มีของต้องห้ามตามหลักศาสนาอิสลาม (ฮารอม) รวมถึงพนักงานผู้ผลิต โดยผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลทุกชนิดของซีพีเอฟผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ในทุกกระบวนการผลิตอย่างเข้มงวด จากสำนักจุฬาราชมนตรี คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จนได้รับอนุญาตติดสัญลักษณ์ “เครื่องหมายรับรองฮาลาล” บนบรรจุภัณฑ์สินค้า ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคชาวมุสลิมทั้งในประเทศ และทั่วโลก” นายวิทวัสกล่าว
       
       นอกจากนี้ กระบวนการผลิตอาหารของซีพีเอฟยังใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลระดับโลกต่างๆ เช่น มาตรฐานระบบคุณภาพและความปลอดภัยในอาหารของสหภาพยุโรป (The British Retail Consortium หรือ BRC), ISO 9001, ISO 14001, GAP, GMP, HACCP ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านอาหารปลอดภัย คุณภาพของอาหาร และปราศจากการปนเปื้อนอีกด้วย และซีพีเอฟยังให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่โรงงานอาหารสัตว์ ฟาร์ม จนถึงกระบวนการแปรรูป

ที่มา : ASTV ผู้จัดการออนไลน์ม 20 พ.ค. 2558

ระบบรับรองฮาลาล

คลิก