กิจกรรมฮาลาล

เปิด World HAPEX 2016 ชูมาตรฐานฮาลาล หนุนท่องเที่ยวฮาลาลอาเซียน

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติ ด้านฮาลาล พ.ศ. 2559 (World HAPEX 2016) เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ของไทยให้เป็นศูนย์กลาง การผลิตสินค้าบริโภค อุปโภค และบริการด้านฮาลาลในระดับประเทศและนานาชาติตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสการเจรจาความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานด้านฮาลาลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 4 กันยายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี (นายประยุทธ์ จันทร์โอชา) หรือผู้แทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วย อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล) ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ดร.ธวัช นุ้ยผอม) และจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) ร่วมพิธีเปิดงานที่จะจัดขึ้นในวันที่ 1 กันยายน 2559 ณ Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านฮาลาล มหกรรมแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ฮาลาล อาทิ อาหารสด อาหารแห้ง สมุนไพรและเครื่องสำอาง เครื่องแต่งกายมุสลิม การให้บริการธุรกิจฮาลาล และนิทรรศการจากภาครัฐ เอกชน ตลอดจนสินค้าและผลิตภัณฑ์จากประเทศต่างๆในอาเซียน อีกทั้งภายในงานพบกับการแสดงกิจกรรมบนเวทีที่หลากหลาย เช่น การแสดงอนาชีด การประกวดอะเมซิ่งชาชัก การบรรยายธรรมจากนักบรรยายธรรมระดับแนวหน้าของประทศไทย กิจกรรมร่วมสนุกรับของที่ระลึกภายในงาน และกิจกรรมลุ้นรับทองคำฟรี ตลอด 4 วันของการจัดงาน

โดยงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล พ.ศ. 2559 (World HAPEX 2016) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 4 กันยายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก