กิจกรรมฮาลาล

สกอท. ร่วมกับศวฮ. จัดอบรมฮาลาล 18 จังหวัด : สมุทรปราการ

เมื่อวันพฤหัส ที่ 11 สิงหาคม 2559 สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการประจำจังหวัดสมุทรปราการ และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย จัดงาน  “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลทั่วราชอาณาจักรประจำปี 2559″ ณ นครริมขอบฟ้าเมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ โดยมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมประมาณ 600 คน

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก