กิจกรรมฮาลาล

สัมมนา “โอกาสของอาหารไทยในตลาดตะวันออกกลาง

ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับประโยชน์ ความรู้และความเข้าใจ ของตลาดตะวันออกกลาง รวมถึง รับทราบความเคลื่อนไหวสำคัญในตลาดอาหารตะวันออกกลาง ในปี 2015 และอนาคต

โดยสามารถนำข้อมูลมูลไปใช้ในการ วางแผนผลิต แผนการตลาด รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการตลาดได้ต่อไป

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตร “โอกาสของอาหารไทยในตลาดตะวันออกกลาง” ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ ห้องนันทา 1 ชั้น 2 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่  
ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ใบสมัคร

 http://www.nfi.or.th/th/Admin/File/201506031439060.58_Halal25.6.58(CM).pdf

 

เอกสารประกอบ :

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก