กิจกรรมฮาลาล

อบรมหลักสูตร “โอกาสของอาหารฮาลาลไทยในตลาดตะวันออกกลาง”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตร “โอกาสของอาหารฮาลาลไทยในตลาดตะวันออกกลาง” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

--- ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ --- สมัครด่วน จร้า !!!  

ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับประโยชน์ ความรู้และความเข้าใจ ของตลาดตะวันออกกลาง รวมถึง รับทราบความเคลื่อนไหวสำคัญในตลาดอาหารตะวันออกกลาง ในปี 2015 และอนาคต โดยสามารถนำข้อมูลมูลไปใช้ในการ วางแผนผลิต แผนการตลาด รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการตลาดได้ต่อไป

 

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก