กิจกรรมฮาลาล

ขอเชิญร่วมอบรมในหัวข้อ "ความสำคัญของเครื่องหมายตราฮาลาลกับตลาดโลก รุ่นที่ 2"

 

ขอเชิญร่วมอบรมพร้อมสอบตามเงื่อนไขเพื่อรับประกาศนียบัตรในหัวข้อ 


"ความสำคัญของเครื่องหมายตราฮาลาลกับตลาดโลก รุ่นที่ 2" 
 

วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 

สนใจสอบถามรายละเอียดที่ อ.วชรพร วัชรพงศ์ชัย และ อ.ชนัญญา สมใจวงศ์ โทร. 02-579-1111 ต่อ 2323,2366
หรือ 084-3600178
 

http://www.spu.ac.th/business/

รายละเอียดโครงการและใบสมัครตามเอกสารแนบ
 

เอกสารประกอบ :

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก