กิจกรรมฮาลาล

สัมมนา ครัวฮาลาลไทย สู่ครัวโลก

การสัมมนาทิศทางการพัฒนาอาหารฮาลาลไทยสู่ตลาดโลก โอกาสธุรกิจอาหารไทยสู่ตลาดอินโดนีเซีย และเตรียมความพร้อมในการขอรับรองฮาลาล  พบกิจกรรมมากมาย  คลินิกให้คำปรึกษา การรับสมัครเข้าร่วมโครงการปี 2558 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์  ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี  รับจำนวนจำกัด
 
http://www.nfi.or.th/th/Admin/File/201411130948120.Halal_17.12.57.pdf

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก