กิจกรรมฮาลาล

Train the Trainer แนวทางการตรวจรับรองฮาลาลสำหรับผู้ตรวจรับรอง รุ่นที่ 2

คุณรัชดา อิสระเสนารักษ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กล่าวเปิดการฝึกอบรมเรื่อง “Train the Trainer แนวทางการตรวจรับรองฮาลาลสำหรับผู้ตรวจรับรอง” รุ่นที่ 2  ในวันที่ 26 – 29 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ แอนด์ รีสอร์ท  จ.สงขลา ซึ่งร่วมจัดโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจด้านการตรวจรับรองฮาลาลและเป็นการกระตุ้นสถานประกอบการในการผลิตอาหารฮาลาล

 

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก