ข่าวฮาลาล

นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร นายไพศาล พรหมยงค์ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือ ระหว่าง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร กับ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร นายไพศาล พรหมยงค์ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือ ระหว่าง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร กับ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางนิตยา พิระภัทรุ่งสุริยา รองผู้อำนวยการสถาบันอาหาร และนายยูซบ มีมูซอ รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมเป็นสักขีพยานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ ด้านมาตรฐานกิจการฮาลาล ด้านการวิจัยและพัฒนาและบริการ อันจะเสริมสร้างอุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับจากกลุ่มประเทศมุสลิมและมิใช่มุสลิมนานาประเทศต่อไปในอนาคต และในโอกาสเดียวกันได้เยี่ยมชมกิจการของสถาบันอาหาร ห้อง Demonstration ห้อง Cooking Class ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ และนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย

 

 

เอกสารประกอบ :

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก