ข่าวฮาลาล

รัสเซียเล็งขยายส่งออกสัตว์ปีกฮาลาล-เน้นตลาดประเทศมุสลิม

       รัสเซียเล็งขยายปริมาณการส่งออกสัตว์ปีก พร้อมทั้งขยายสัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาลาลจากเดิมน้อยกว่าร้อยละ 30 เป็นอย่างน้อยร้อยละ 75-80 คาดว่าในปี 2020 รัสเซียจะสามารถส่งออกสัตว์ปีกได้ประมาณ 370,000 ตัน โดยจะเป็นสินค้าที่ได้รับตราฮาลาลประมาณ 270,000-300,000 ตัน ด้านศูนย์ฮาลาลของรัสเซียเชื่อว่าสินค้าจากรัสเซียจะดึงดูดใจลูกค้าในกลุ่มประเทศมุสลิมได้เป็นอย่างมากจากข้อดีทั้งด้านคุณภาพและราคา และยังเชื่อว่าผู้นำเข้าของประเทศเหล่านี้จะต้องการนำเข้าสินค้าสัตว์ปีกจากรัสเซียแทนผู้ผลิตรายเดิม เช่น บราซิล  
        ทั้งนี้ ปริมาณการส่งออกไก่ที่ได้รับตราฮาลาลของรัสเซียเพิ่มสูงขึ้นกว่า 3 เท่า จากเดิม 15,000 ตัน ในปี 2014 เป็น 45,000 ตันในปี 2017 นอกจากนิ้ รัสเซียยังเพิ่งจะเปิดตลาดส่งออกสินค้าสัตว์ปีกไปยังซาอุดิอาระเบียและอิหร่านได้สำเร็จ และอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อเปิดตลาดไปยังอินโดนีเซียและมาเลเซีย ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่มีลูกค้ากว่า 230 ล้านคน

ที่มา : www.globalmeatnews.com

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก