ข่าวฮาลาล

ข้อตกลงทางการค้าเสรีระหว่างประเทศญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป

ข้อตกลงทางการค้าเสรีระหว่างประเทศญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป

 

     เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นาย Shinzo Abe พร้อมกับประธานคณะกรรมาธิการยุโรป นาย Jean-Claude Juncker และประธานคณะมนตรียุโรป นาย Donald Tusk ได้ร่วมกันลงนามใน Political Agreement ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในข้อตกลงทางการค้าเสรีระหว่างประเทศญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป

     แม้จะมีการเปิดเสรีสำหรับสินค้าส่งออกจากยุโรปหลายรายการ ซึ่งคาดว่าจะมีสินค้าอาหารและเครื่องดื่มจากสหภาพยุโรปกว่า 200 รายการเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น แต่บางรายการก็ยังมีการกำหนดโควต้า อาทิ malt, potato starch, whey, skimmed milk powder และ butter

     ส่วนสินค้าที่ได้รับการลดภาษีนำเข้า ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป อาทิ pasta, chocolates, cocoa powder, candies, confectionary, biscuits, starch derivatives, prepared tomatoes, tomato sauce โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินค้าที่มีภาษีนำเข้าสูงถึงร้อยละ 29.8 ซึ่งได้แก่ hard cheese อาทิ Gouda และ Cheddar แต่ในส่วนของ fresh cheese อย่าง Mozzarella จะได้รับสิทธิ์ปลอดภาษี

     สำหรับสินค้าประเภทไวน์ ซึ่ง EU ส่งมายังญี่ปุ่นมากเป็นอันดับ 2 จากสินค้าเกษตรแปรรูปทั้งหมด เดิมมีภาษีนำเข้าอยู่ที่ร้อยละ 15 โดยมีมูลค่าการส่งออกกว่า 1 พันล้านยูโรนั้น จะได้รับสิทธิ์ไม่เก็บภาษีนำเข้า ข้อตกลงดังกล่าวนี้ ยังช่วยให้สมาชิกสหภาพยุโรป สามารถส่งเนื้อสัตว์ไปยังญี่ปุ่นได้มากขึ้นอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการปลอดภาษีสำหรับเนื้อสุกรแปรรูป และเนื้อสุกรสดบางประเภท เช่นเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ประมง สำหรับผลของข้อตกลงดังกล่าว ผู้แทนจากสมาคมผู้ผลิตอาหารยุโรป คุณ Mella Frewan กล่าวว่า จะช่วยกระตุ้นการจ้างงาน ก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังได้เปรียบคู่แข่งอีกด้วย นอกจากนี้ เลขาธิการ Copa and Cogeca คุณ Pekka Pesonen ยังมองว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มเนื้อสัตว์ น้ำนม และไวน์ที่จะเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่น

     ในขณะที่เลขาธิการ pan-European คุณ Monique Goyens ซึ่งดูแลงานด้านสิทธิผู้บริโภคสหภาพยุโรป แสดงความกังวลเรื่อง Investment Protection System ที่อาจไม่รัดกุมเท่าไรนัก ซึ่งจำเป็นที่ผู้บริโภคต้องมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในข้อตกลงดังกล่าว ไม่เพียงแต่ผู้บริโภคในสหภาพยุโรป หากแต่รวมถึงภาคประชาชนของประเทศคู่ค้าอย่างญี่ปุ่นด้วย

     ทั้งนี้ ข้อตกลงทางการค้าเสรีระหว่างประเทศญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปนี้ ทั้งสองฝ่ายยังอยู่ในขั้นตอนการปรับรายละเอียดด้านเทคนิคต่าง ๆ ก่อนเสนอต่อรัฐสภายุโรปเห็นชอบ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวอาจต้องใช้ระยะเวลาถึง 5 ปี

Niamh Michail. 10-Jul-2017.
Ingredient exports to benefit under EU-Japan trade deal.
Online : http://www.beveragedaily.com

ที่มา : http://www.beveragedaily.com
เอกสารประกอบ :

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก