ข่าวฮาลาล

เจาะพฤติกรรมผู้บริโภค บุกตลาดมาเลเซีย

มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งตลาดเพื่อนบ้านสำคัญของไทยที่ยังมีโอกาสเติบโต โดยในปีนี้กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าส่งออกโต 1% จากปีก่อนที่ติดลบมากถึง 7.15% แต่การจะไปสู่เป้าหมายความสำเร็จได้ ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นตัวแปรสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อเจาะตลาด

พัดชา วุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สคร.) ประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ให้คำแนะนำว่า แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคของชาวมาเลเซีย เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการไทยควรศึกษา และให้ความสำคัญ เนื่องจากจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนกลยุทธ์การเจาะตลาด และแนวทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของไทยในมาเลเซีย

“ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคมักถูกมองข้าม เพราะธุรกิจขนาดเล็กไม่สามารถเข้าถึงได้ เพราะข้อมูลเหล่านี้มักมีราคาค่อนข้างสูงทำให้บริษัทขนาดใหญ่ช่วงชิงความได้เปรียบในการได้ข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการกำหนดกลยุทธ์การตลาด” พัดชา กล่าว

ทั้งนี้ พฤติกรรมผู้บริโภคชาวมาเลเซียมีแนวโน้มใช้ชีวิตรีบเร่งมากขึ้น ทำให้ช่องทางการค้าที่ขยายตัวสูงจะเป็นกลุ่มร้านค้าสะดวกซื้อต่างๆ รวมทั้งการค้าในช่องทางออนไลน์ สินค้าพร้อมรับประทาน (เรดดี้ ทู อีต หรือ ทีวี ดินเนอร์) จะเป็นสินค้าที่มีศักยภาพทางการตลาด นอกจากนี้ธุรกิจบริการอาหาร (ฟู้ด เซอร์วิส อินดัสตรี) ก็ถือเป็นตลาดที่สำคัญที่มี การขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน

สำหรับข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคชาวมาเลเซียตามรายงานของ Euromonitor International พบว่า ผู้บริโภคชาวมาเลเซียนิยมซื้อสินค้าออนไลน์ โดยตั้งแต่ปี 2556 ยอดขายสินค้าออนไลน์ของมาเลเซียมีมูลค่าประมาณ 1,200 ล้านริงกิต และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะผู้บริโภคเห็นว่า การกำหนดราคาสินค้ามีความโปร่งใสและมีสินค้าพร้อมส่งอยู่เสมอ นอกจากนี้ผู้บริโภครุ่นใหม่เริ่มหันมานิยมซื้อบริการออนไลน์ มากขึ้น

พัดชา ให้ข้อมูลเพิ่มว่า ยอดขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต/ครัวเรือนในมาเลเซียปี 2557 มีมูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 237 ริงกิต/ครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากปี 2552 มากถึง 82% จำนวนนี้เป็นยอดขายผ่านมือถือ (เอ็ม-คอมเมิร์ซ) 22.5 ริงกิต/ครัวเรือน และคาดว่าในช่วงปี 2558-2561 ยอดขายสินค้าผ่านมือถือ/ครัวเรือนในมาเลเซียจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าตัว หรือมีมูลค่าเฉลี่ย 62.5 ริงกิต/ครัวเรือน

ผู้บริโภคในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีแนวโน้มการใช้จ่ายเงินมากขึ้น เพราะชาวมาเลเซียส่วนมากนิยมเดินทางท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศในช่วงวันหยุด คาดว่าจะเพิ่มการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวอีกประมาณ 17% โดยสังเกต จากยอดการจองโรงแรมและแพ็กเกจการท่องเที่ยวออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ผู้บริโภคชาวมาเลเซียสมัยใหม่นิยมรับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น โดยเฉพาะในเขตเมือง และปัจจัยเรื่องการจราจรที่ติดขัด และขาดแคลนที่จอดรถยนต์ ทำให้ชาวมาเลเซียนิยมซื้ออาหารแบบ ไดรฟ์ ทรู (Drive Through) หรือสั่งอาหารมาส่งตามบ้าน และรูปแบบอาหารที่ส่งตามแบบก็เริ่มเปลี่ยนไป จากเดิมเป็นอาหารแบบฟาสต์ฟู้ด ทำให้เกิดธุรกิจจัดส่งอาหารจากร้านอาหารที่มีชื่อเสียงอย่าง FoodPanda เติบโตมาก

อย่างไรก็ดี ภาวะหนี้ครัวเรือนของผู้บริโภคชาวมาเลเซียที่เพิ่มสูงขึ้น จากการกู้ยืมเงินเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ และรถยนต์ อาจส่งผลต่อการบริโภคของชาวมาเลเซียได้ เห็นได้จากการที่ผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มชนชั้นกลางเริ่มควบคุมการใช้จ่ายมากขึ้น เพราะปัจจุบันรัฐบาลได้ผ่อนคลายการอุดหนุนด้านราคาอาหารและน้ำมันเชื้อเพลิง จากปัญหาด้านเศรษฐกิจ ทั้งอัตราเงินเฟ้อ ราคาอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น ค่าแรงและอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น ทำให้ผู้บริโภคจำนวนมากเริ่มระมัดระวังการใช้จ่าย

ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องคำนึงถึงการกำหนดราคาที่เหมาะสมในการทำตลาด เพราะปัจจัยด้านราคา เริ่มกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการตัดสินใจซื้อสินค้า เนื่องจากผู้บริโภคชาวมาเลเซียเริ่มมีกำลังซื้อที่ตรึงตัวจากภาระหนี้สินและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

ที่มา : http://www.posttoday.com/biz/aec/news/499431

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก