ข่าวฮาลาล

จีนนำเข้าน้ำตาลลดลง ผลจากผลผลิตในประเทศเพิ่ม

          เจ้าหน้าที่จากสหรัฐอเมริกาเผยว่า “การนำเข้าน้ำตาลของจีนคาดการณ์ว่า จะลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปี หลังจากผลผลิตในประเทศเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับรัฐบาลเข้มงวดกับการลักลอบนำเข้าน้ำตาลเข้าประเทศมากขึ้น”

       ทั้งนี้ในปี 2560-2561 คาดว่าจะมีผลผลิตน้ำตาลเพิ่มขึ้น 1 ล้านตัน เป็นผลมาจากการที่รัฐบาลจีนออกนโยบายส่งเสริมศักยภาพการผลิต และราคารับซื้อผลผลิตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การนำเข้าน้ำตาลจากต่างประเทศลดลงและแนวโน้มการบริโภคน้ำตาลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

          อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายจากรัฐบาลจีน ซึ่งอาจจะส่งผลต่อภาพรวมของปริมาณการนำเข้าน้ำตาลอย่างมีนัยสำคัญ ในปีนี้รัฐบาลจีนเปิดแผนพัฒนาห้าปีฉบับล่าสุด โดยหนึ่งในนโยบายที่สำคัญคือโครงการกระตุ้นผลผลิตน้ำตาลในประเทศเป้าหมาย 15 ล้านตัน และปริมาณการบริโภคเพิ่มขึ้นเป็น 18 ล้านตัน ในปี 2563 ดังนั้นคาดการณ์ว่า การนำเข้าน้ำตาลจะลดลงราวปีละ 1-4 ล้านตัน ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำสุดในรอบ 5 ปี รวมไปถึงการที่ภาครัฐฯ เข้มงวดในเรื่องการนำเข้าน้ำตาลแบบผิดกฎหมายมากขึ้น ในปีนี้จีงไม่พบการลักลอบนำเข้าจากประเทศอินเดีย

 

ที่มา : Chinese sugar imports to fall on smuggling clampdown, rising local crops20.04.2017 .UkrAgroConsult. Online : http://www.blackseagrain.net/novosti/chinese-sugar-imports-to-fall-on-smuggling-clampdown-rising-local-crops.

ที่มา : http://www.blackseagrain.net/novosti/chinese-sugar-imports-to-fall-on-smuggling-clampdown-rising-local-crops
เอกสารประกอบ :

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก