ข่าวฮาลาล

Euromonitor เผยผลสำรวจ “ประเทศที่บริโภคเนื้อสัตว์อินทรีย์มากที่สุดในยุโรป”

           Euromonitor เผยสถิติปี 2559 สหราชอาณาจักรเป็นตลาดเนื้อสัตว์อินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปโดยมีการบริโภคสูงถึง 84,000 ตัน

          ตามรายงานวิจัยของ Euromonitor แสดงให้เห็นว่า สหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่มีตลาดเนื้อสัตว์อินทรีย์เติบโตมากที่สุดของภูมิภาค โดยขยายตัวกว่า ร้อยละ 17 จากปี 2555 ตามมาด้วยประเทศฝรั่งเศสที่มีตลาดเนื้อสัตว์ใหญ่เป็นอันดับ 2 โดยมีปริมาณการบริโภคอยู่ที่ 81,700 ตัน ในปีที่ผ่านมา รองลงมา คือ ประเทศเยอรมนี ซึ่งแม้ว่าจะมีการขยายตัวเพียงเล็กน้อยในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา โดยปริมาณการบริโภคเพิ่มขึ้นจาก 33,900 ตัน เป็น 44,100 ตัน ประเทศสเปนและอิตาลีก็มีการขยายตัวของตลาดในอันดับต้น ๆ โดยมีปริมาณการบริโภคอยู่ที่ 29,500 ตัน และ 27,900 ตัน ตามลำดับ แต่ทว่า ประเทศอิตาลีกลับมีอัตราการขยายตัวสูงเป็นอันดับที่ 2 รองจากสหราชอาณาจักร โดยขยายตัวสูงถึงร้อยละ 10

          การศึกษาวิจัยยังพบว่า ในปี 2559 อาหารสด (Fresh Food) ยังมีความต้องการเพิ่มขึ้นจากทั่วโลกเกือบร้อยละ 3 ในแง่ของปริมาณซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตเฉลี่ยของตลาดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

กระแสอาหารเพื่อสุขภาพยังคงดำเนินต่อไป

          Anastasia Alieva หัวหน้าแผนกอาหารสดของ Euromonitor กล่าวว่า แนวโน้มเรื่องสุขภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในปัจจุบันและอนาคต คาดว่า จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบในทางลบต่อตลาดเนื้อสัตว์ในหลายปีข้างหน้า รวมไปถึงแนวคิดเรื่อง “Clean label” ของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและอินทรีย์ก็เป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ อย่างไรก็ตาม ความต้องการเนื้ออินทรีย์เพิ่มสูงขึ้นในช่วงปี 2555-2558 แม้ว่าราคาจะสูงกว่าเนื้อสัตว์มาตรฐานทั่วไป

          แต่อย่างไรก็ตาม กระแสการใส่ใจสุขภาพยังเป็นตัวแปรสำคัญที่กระตุ้นในผู้บริโภค โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพมากขึ้น โดยเน้นการบริโภคผักและผลไม้เพิ่มขึ้นและลดการบริโภคเนื้อสัตว์ลง อีกทั้งทดแทนแหล่งโปรตีนด้วยธัญพืชชนิดต่าง ๆ ที่ไม่มีไขมันหรือไขมันต่ำ แต่สำหรับในสหราชอาณาจักรความต้องการเนื้อฮาลาลยังคงเติบโตต่อไป จากผู้บริโภคชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในประเทศแม้จะเป็นกลุ่มน้อย แต่เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่สำคัญและไม่ควรมองข้าม

 

ที่มา : UK consumes more organic meat than any other country in Europe salama , 29/03/2017. ออนไลน์ : http://halalfocus.net/uk-consumes-more-organic-meat-than-any-other-country-in-europe/.

ที่มา : http://halalfocus.net/uk-consumes-more-organic-meat-than-any-other-country-in-europe/
เอกสารประกอบ :

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก