ข่าวฮาลาล

IGD เผยเวียดนามขึ้นแท่นประเทศที่ตลาดสะดวกซื้อโตเร็วที่สุดในเอเชีย

          IGD คือ องค์กรการกุศลด้านการวิจัยและฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค โดย Nick Miles ผู้บริหาร IGD เปิดเผยข้อมูลว่า “ปัจจุบันร้านค้าสะดวกซื้อ (convenience stores) ในเวียดนามได้ปรับตัวจากการค้าแบบดั้งเดิม (traditional trade) ขึ้นมาเป็นการค้าสมัยใหม่มากขึ้น (modern trade) ทั้งนี้เป็นผลมาจากแนวโน้มเศรษฐกิจที่ดีในภาพรวม การเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัวประชากร (gross domestic product per capita) รวมถึงการผ่อนปรนทางการค้านับเป็นปัจจัยส่งเสริมและกระตุ้นการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ อีกทั้งยังเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยสินค้าอย่างรวดเร็ว

          ทั้งนี้มีการคาดการณ์ตัวเลขการเติบโตของ grocery market ในภูมิภาคเอเชียว่าจะขยายตัวแตะร้อยละ 6.3 คิดเป็นมูลค่า 3.8 พันล้านปอนด์ หรือราว 1.7 หมื่นล้านบาท ในปี 2564 และประเทศที่เติบโตมากที่สุด คือ เวียดนาม (ร้อยละ 37.4) รองลงมา คือ ฟิลิปปินส์ (ร้อยละ 24.2) และอินโดนีเซีย (ร้อยละ 15.8)

“เอเชียและตะวันออกกลางคือโอกาสที่ยิ่งใหญ่”

          ผู้บริหาร IGD ให้ความเห็นว่า “เห็นได้ชัดว่าเอเชียและตะวันออกกลางมีโอกาสเติบโตได้อีกมากในอนาคต ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในอันดับต้น ๆ ของเศรษฐกิจโลก เนื่องจากประเทศอื่น ๆ ได้พัฒนาไปนานแล้ว” โดยได้ยกตัวอย่าง ประเทศจีน ซึ่งเป็นตลาดที่เติบโตเร็วที่สุด มียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 51 คิดเป็นมูลค่ากว่า 440 ล้านปอนด์

          อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่าแผนการขยายตลาดในอนาคตในแต่ละประเทศค่อนข้างมีความยาก และใช้เวลานาน อาจจะใช้เวลา 5-10 ปี ในการเจรจาข้อตกลงผลประโยชน์ร่วมกัน และต้องใช้เวลาอีก 5-10 ปี ในการเข้าถึงตลาดนั้น ๆ ถึงกระนั้นผู้บริหาร IGD ยังคงคาดหวังว่า ในอนาคตผู้ค้าปลีกและผู้ผลิตจะให้ความสำคัญกับการลงทุนในตลาดสินค้าสะดวกซื้อมากขึ้น สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่รวมถึงรูปแบบสินค้าใหม่ อย่างเช่น อาหารเพื่อการเดินทาง หรือ Food-To-Go เป็นต้น

 

ที่มา : Vietnam is the fastest-growing convenience market. James Ridler, 27-Mar-2017. Online : http://www.foodmanufacture.co.uk/World-News/Asia-s-convenience-market-fastest-growing-in-the-world.

ที่มา : http://www.foodmanufacture.co.uk/World-News/Asia-s-convenience-market-fastest-growing-in-the-world
เอกสารประกอบ :

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก