ข่าวฮาลาล

สร้าง เชฟฮาลาล สู่มาตรฐานวิชาอาชีพ

การเสวนา ในหัวข้อ ความสำคัญของมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพผู้ประกอบการอาหารฮาลาลกับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการของประเทศไทย “ โดยมีวิทยากรประกอบด้วย ดร.นพดล ปิยะตระกูล รองผู้อำนวยการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) คุณสุภัททา เข็มทอง ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตและบริการสายการบิน บริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) คุณจำนง นิรังสรรค์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมเชฟประเทศไทย และ คุณไพศาล พรหมยงค์ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ และกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ดำำเนินการอภิปรายโดย  ดร. กิตติ เจิดรังษี  ผู้จัดการโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ  สาขาวิชาชีพ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบการฮาลาล
               คุณไพศาล กล่าวว่า จะสังเกตพบว่า หลังจากนักท่องเที่ยวกลุ่มตะวันออกกลาง งดเดินทางเข้าสู่ยุโรปและหันมาท่องเที่ยวโซนอาเซียน ทำให้ประเทศอย่าง ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ก็ประกาศความพร้อมเรื่องระบบฮาลาล เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับประเทศไทย ถือว่าเรามีความพร้อมด้านวัตถุดิบ แต่ยังขาดการประชาสัมพันธ์
             “ สำหรับในประเทศไทยเรามีผู้ประกอบการที่มีเครื่องหมายรับรองฮาลาลกว่า 4 พันโรงงาน  2 แสนกว่าผลิตภัณฑ์ ในจำนวนนี้พบว่า 99 % ไม่ใช่มุสลิม “
              คุณไพศาล กล่าวว่า สำหรับมุสลิมเรื่องอาหารเป็นเรื่องใหญ่ ดังนั้นบุคลากรด้านนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เชฟ นอกจากจะผลิตอาหารฮาลาลแล้ว จะต้องมีจิตสำนึกในความรับผิด การดูแลวัตถุดิบ จนถึงขั้นตอนการทำสะอาด และวิธีการปรุง และมีความรับผิดชอบเรื่องของทำอาหารให้ฮาลาล และที่สำคัญ เชฟ นอกจากมีความสามารถแล้ว จะต้องมีความน่าเชื่อถือและมีความเชื่อมั่นได้ด้วย
              “  ขณะนี้เรากำลังวางระบบเพื่อสร้างเชฟฮาลาล ซึ่งไม่ใช่ระบบ แต่จะเป็นการรับรองตัวบุคคล ทั้งนี้เชฟฮาลาล จะมีความสำคัญเพราะเชฟฮาลาล จะต้องสามารถควบคุมได้ทั้งระบบ ทั้งในระดับบนซึ่งเป็นผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่อนุมัติ รวมถึงระดับล่าง ซึ่งเป็นทีมงานและพนักงานในระดับต่างๆ”
               ด้าน ดร.นพดล ปิยะตระกูล รองผู้อำนวยการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) กล่าวว่า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐ เล็งเห็นถึงคุณภาพและความสามารถของคนไทย ซึ่งพบว่ามีความสามารถ แต่ยังขาดมาตรฐานความเป็นสากล
              “  คนไทยจำนวนมากมีความสามารถ แต่ไม่มีใบรับรอง หรือ เอกสาร Certificate ในการรับรองความรู้ความสามารถ ซึ่งเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนไทย แต่ในระดับนานาชาติ เขาดำเนินการมานานแล้ว ” ดร.นพดล กล่าวและว่า
                รัฐบาลไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการรับรองมาตรฐานอาชีพ จึงจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  เพื่อจัดทำการเรียนรู้ รวมถึงมาตรฐานของวิชาชีพ โดยผ่านขั้นตอนการฝึกอบรม ทำให้มีความรู้ความสามารถในแต่ละวิชาชีพและเข้าสู่การทดสอบในแต่ละระดับได้เลย
                ดร.นพดล กล่าวว่า ล่าสุด ครม. ได้อนุมัติงบประมาณ 700 ล้านบาท เพื่อให้มีการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ โดยในระยะเวลาใน 5 ปีแรกจะไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้ที่สนใจสามารถเข้าประเมิณได้ฟรี ซึ่งตรงนี้ท่านที่เข้ามาทดสอบจะได้ประโยชน์จากมาตรฐานของวิชาชีพ  โดยวิชาชีพเชพฮาลาล เป็นหนึ่งในโครงการดังกล่าว
               ด้าน คุณสุภัททา เข็มทอง ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตและบริการสายการบิน บริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า ที่ผ่านมาครัวการบินไทย ได้ให้ใบรับรองวิชาชีพไปแล้วกว่า100ราย ที่ผ่านการรับรองวิชาชีพและร่วมกันออกใบรับรอง ซึ่งเป็นการรับรองมาตรฐานของเชฟ ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่น ในฝ่ายผลิตของครัวการบินไทย
               คุณจำนง นิรังสรรค์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมเชฟประเทศไทย  กล่าวว่า นับเป็นโอกาสดีที่มีการรับรองเชฟฮาลาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อ AEC มาถึง เราก็จะมีร้านอาหารที่ฮาลาล มากขึ้น  จะเป็นโอกาสให้เชฟไทยสามารถมีงานทำและเป็นการยกระดับอาชีพเชฟของคนไทยที่มีมาตรฐานยิ่งขึ้น
               “ โครงการนี้จะเป็นการช่วยยกระดับเชฟไทย ให้สามารถแข่งขันกับคนในวงการอาชีพเชฟ สามารถไต่เต้าทางอาชีพไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยเท่านั้นแต่หากเชฟไทยที่ผ่านการรับรองสามารถนำใบนี้ไปยืนยันในตลาดเชฟได้ทั่วโลก”
               ดร. กิตติ เจิดรังษี  จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กล่าวว่า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการดำเนินการออกใบรับรองด้านอาหารฮาลาล โดยในเบื้องต้นกำลังสำรวจเชพฮาลาล ว่ามีปริมาณเท่าไหร่ ซึ่งจะเป็นประเทศแรกในโลกที่ออกใบรับรองเชฟฮาลาสล
              อย่างไรก็ตาม การสร้างมาตรฐานฮาลาล จะต้องประกอบด้วยผู้ชำนาญการ และองค์กรศาสนา นอกจากนี้มีผู้เชี่ยวชาญมาทดสอบ โดยเป็นในรูปแบบคณะกรรมการในการทดสอบ ซึ่งเน้นความเป็นมาตรฐาน ทั้งนี้คนที่จะมาทดสอบสามารถยื่นด้วยตนเอง
             “ สำหรับในส่วนของเชฟฮาลาล ขณะนี้จะมีฝ่ายทดสอบที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น ครัวการบินไทยและ โรงแรมนูโว โดยหลังจากผ่านการทดสอบ จะได้รับใบรับรอง เพื่อการันตี ในวิชาชีพ ซึ่งเป็นระบบสากล”
 
ที่มา : http://www.thealami.com

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก