ข่าวฮาลาล

04

มี.ค.

UAE-based halal certifying body receives accreditation for Asia Pacific office

In line with UAE’s consolidated efforts to become the world’s hub for halal trade, Prime Group, a leading UAE-based quality and compliance solutions provider in the region, has recently brought its expertise to Asia Pacific, making it the first and only halal certification body in the Philippines accredited by the Emirates International Accreditation Center (EIAC)....

READ MORE

04

มี.ค.

GulfTIC Global network of companies at the forefront of Halal certification and compliance

The word ‘Halal’ has now become a new brand in the world, not only n the worldwide discussions at various forums and expos, but it is also proven by the growing Halal market in many countries. Halal products in the market have shed the religious tag and are now trending as clean, hygienic, and this also includes quality and safety. These products are manufactured under the strict regulations of Halal compliance and standard requirements of food safety implementation....

READ MORE

04

มี.ค.

Uzbekistan introduces Halal standards

Uzbekistan has officially introduced ISO 22000 and halal standards, Uzbekistan’s Agency for Standardization, Metrology And Certification (Uzstandard) reported....

READ MORE

15

ก.พ.

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกอบการกับฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุน การพัฒนาฮาลาลไทย

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง “การเชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกอบการกับฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาฮาลาลไทย” ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย (Thai Food Heritage) สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เวลา 08.30 – 13.00 น. ...

READ MORE

31

ม.ค.

USA: KFC Franchisee Loses Fight to Market Chicken as Muslim-Friendly

CHICAGO (CN) – A federal judge ruled Tuesday that a Muslim KFC franchisee cannot advertise his fried chicken to the Chicago-area Muslim community as halal because KFC’s corporate policy prohibits franchisees from making religious dietary claims about its food....

READ MORE

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก