รวมบทความ

12

ก.ย.

ตลาดอาหารฮาลาลในอินเดีย...โอกาสที่น่าสนใจ

แม้ว่าประเทศอินเดียจะไม่ใช่ประเทศมุสลิม แต่ด้วยจำนวนประชากรที่มีขนาดใหญ่มากเป็นอันดับสองของโลก รองจากจีน ส่งผลให้อินเดียเป็นตลาดที่น่าสนใจตลาดหนึ่งในการส่งออกสินค้าอาหารฮาลาล เนื่องจากปัจจุบันไม่เพียงแต่ชาวมุสลิมเท่านั้น แต่ผู้บริโภคทั่วไปในอินเดียจำนวนมากต่างหันมาเลือกรับประทานอาหารที่มีการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลเช่นกัน โดยพวกเขามองว่าสินค้าอาหารฮาลาลเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย...

READ MORE

12

ก.ย.

ตลาดอาหารฮาลาลไนจีเรีย...เป้าหมายใหญ่ในแอฟริกา

ไนจีเรียจัดเป็นประเทศที่มีชาวมุสลิมอาศัยอยู่ในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง ประกอบกับจำนวนประชากรในประเทศมีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าในอีกประมาณ 30 ปีข้างหน้า ไนจีเรียจะขยับขึ้นเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลก ส่งผลให้ไนจีเรียกลายเป็นตลาดส่งออกอาหารฮาลาลที่มีศักยภาพสูงและมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก...

READ MORE

12

ก.ย.

โอกาสและอุปสรรคของอาหารฮาลาลไทยในตลาดอินโดนีเซีย

ปัจจุบันประชากรมุสลิมทั่วโลกมีมากกว่า 1,600 ล้านคน เป็นประชากรส่วนใหญ่ใน 57 ประเทศ และกระจายตัวอยู่ในอีกกว่า 110 ประเทศ ส่งผลให้ธุรกิจและอุตสาหกรรมฮาลาลเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการประเมินโดย Dubai Chamber ใน ค.ศ. 2015 พบว่า ตลาดอาหารฮาลาลโลกมีมูลค่าประมาณ 1.1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี หากรวมผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ เข้าไปด้วย มูลค่าเศรษฐกิจฮาลาลจะสูงถึง 23 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี เลยทีเดียว จากตัวเลขประชากรมุสลิมและมูลค่าตลาดของเศรษฐกิจฮาลาล ส่งผลให้หลายประเทศโดยเฉพาะประเทศผู้ผลิตอาหารรายสำคัญของโลกให้ความสนใจและกำหนดยุทธศาสตร์ประเทศเพื่อหวังชิงส่วนแบ่งตลาดฮาลาลที่มีมูลค่ามหาศาลในแต่ละปี...

READ MORE

12

ก.ย.

วิทยาศาสตร์ฮาลาล : ของขวัญจากมุสลิมไทยเพื่อโลกมุสลิม

ฮาลาล (حلال‎, Halal) ตามหลักการศาสนาอิสลามมีความหมายครอบคลุมตั้งแต่สิ่งที่เป็นอาหารและมิใช่อาหาร ตลอดรวมถึงบริการที่พึงใช้และพฤติกรรมที่พึงปฏิบัติ ฮาลาลจึงนับเป็นวิถีชีวิตของชาวมุสลิมทั้งโลก เนื่องจากประชากรโลก 7,000 ล้านคนในปัจจุบันมีมุสลิมเป็นองค์ประกอบมากถึงร้อยละ 24-26 หรือประมาณ 1,600-1,800 ล้านคน กระจายใน 148 ประเทศ โดยอยู่ร่วมกันอย่างหนาแน่นใน 57 ประเทศ และมีจำนวน ไม่น้อยอาศัยอยู่ใน 91 ประเทศ รวมถึงในประเทศไทยที่มีมุสลิมประมาณ 6 ล้านคนหรือร้อยละ 6-8 ของประชากรทั้งประเทศ...

READ MORE

18

พ.ค.

The GCC F&B Sector An Enticing Opportunity April 2017

When thinking about the most lavish and exoticFood and Beverage (F&B) markets in the world,one name that comes to the mind is the GCC. This region has built a strong brand identity in the F&B space, which has benefited its food service market and strengthened its foothold in the F&B industry in recent years....

READ MORE

ระบบรับรองฮาลาล

คลิก