รวมบทความ

01

ต.ค.

ตลาดอาหารฮาลาลในตุรกี

ปัจจุบัน (ปี 2561) ตุรกีกำลังประสบกับปัญหาวิกฤตด้านการเงิน และปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศกับสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้สกุลเงินลีราของตุรกี (Turkish Lira : TRY) อ่อนค่าลงอย่างมาก และมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม อย่างไรก็ตาม จากความได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์ของประเทศที่ตั้งอยู่ระหว่างภูมิภาคเอเชียและยุโรป ทำให้ตุรกีกลายเป็นศูนย์กลางการค้าที่เชื่อมต่อระหว่างสองภูมิภาค รวมถึงภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ ส่วนหนึ่งเป็น...

READ MORE

03

พ.ค.

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับธุรกรรมการเงินในระบอบอิสลาม

ความคิดการก่อตั้งระบบการเงินการธนาคารที่ถูกต้องตามหลักการอิสลาม ผ่านการก่อตั้งธนาคารอิสลามและสถาบันการเงินต่าง ๆ ได้ริเริ่มขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางและขยายตัวออกไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก...

READ MORE

29

ม.ค.

Anuga Trend Halal Food

Halal food
Product launches tracked by Innova Market Insights in 2016 with a halal
positioning, top 5 market categories 2016 (global)....

READ MORE

06

พ.ย.

Halal Certification and the need to set unified international Standards

The importation of meat and poultry products into Gulf Cooperation Council ("GCC") nations, and other Islamic countries, is big business....

READ MORE

06

พ.ย.

GCC meat & poultry demand on the rise

Meat consumption in the six GCC states, where meat features heavily in traditional diets, is predicted by research ...

READ MORE

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก