รวมบทความ

03

พ.ค.

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับธุรกรรมการเงินในระบอบอิสลาม

ความคิดการก่อตั้งระบบการเงินการธนาคารที่ถูกต้องตามหลักการอิสลาม ผ่านการก่อตั้งธนาคารอิสลามและสถาบันการเงินต่าง ๆ ได้ริเริ่มขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางและขยายตัวออกไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก...

READ MORE

29

ม.ค.

Anuga Trend Halal Food

Halal food
Product launches tracked by Innova Market Insights in 2016 with a halal
positioning, top 5 market categories 2016 (global)....

READ MORE

06

พ.ย.

Halal Certification and the need to set unified international Standards

The importation of meat and poultry products into Gulf Cooperation Council ("GCC") nations, and other Islamic countries, is big business....

READ MORE

06

พ.ย.

GCC meat & poultry demand on the rise

Meat consumption in the six GCC states, where meat features heavily in traditional diets, is predicted by research ...

READ MORE

06

พ.ย.

GCC F&B industry seeing unprecedented growth

Food consumption alone expected to reach 51.9 million metric tonnes by 2019...

READ MORE

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก