รวมบทความ

06

พ.ย.

Halal Certification and the need to set unified international Standards

The importation of meat and poultry products into Gulf Cooperation Council ("GCC") nations, and other Islamic countries, is big business....

READ MORE

06

พ.ย.

GCC meat & poultry demand on the rise

Meat consumption in the six GCC states, where meat features heavily in traditional diets, is predicted by research ...

READ MORE

06

พ.ย.

GCC F&B industry seeing unprecedented growth

Food consumption alone expected to reach 51.9 million metric tonnes by 2019...

READ MORE

12

ก.ย.

ตลาดอาหารฮาลาลในอินเดีย...โอกาสที่น่าสนใจ

แม้ว่าประเทศอินเดียจะไม่ใช่ประเทศมุสลิม แต่ด้วยจำนวนประชากรที่มีขนาดใหญ่มากเป็นอันดับสองของโลก รองจากจีน ส่งผลให้อินเดียเป็นตลาดที่น่าสนใจตลาดหนึ่งในการส่งออกสินค้าอาหารฮาลาล เนื่องจากปัจจุบันไม่เพียงแต่ชาวมุสลิมเท่านั้น แต่ผู้บริโภคทั่วไปในอินเดียจำนวนมากต่างหันมาเลือกรับประทานอาหารที่มีการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลเช่นกัน โดยพวกเขามองว่าสินค้าอาหารฮาลาลเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย...

READ MORE

12

ก.ย.

ตลาดอาหารฮาลาลไนจีเรีย...เป้าหมายใหญ่ในแอฟริกา

ไนจีเรียจัดเป็นประเทศที่มีชาวมุสลิมอาศัยอยู่ในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง ประกอบกับจำนวนประชากรในประเทศมีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าในอีกประมาณ 30 ปีข้างหน้า ไนจีเรียจะขยับขึ้นเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลก ส่งผลให้ไนจีเรียกลายเป็นตลาดส่งออกอาหารฮาลาลที่มีศักยภาพสูงและมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก...

READ MORE

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก