รวมบทความ

01

ก.ค.

Iran Market Profile 2018

With a population of nearly 81mn people in 2018, Iran’s economy is characterised by the
hydrocarbon sector, agriculture and services sectors, and a noticeable state presence in
manufacturing and financial services. Iran ranks second in the world in natural gas
reserves and fourth in proven crude oil reserves. Economic activity and government
revenues still depend to a large extent on oil revenues and therefore remain volatile....

READ MORE

01

ก.ค.

Egypt Market Profile 2018

Egypt has continued its reform process, with a view to making its customs
administration more efficient and transparent, by reducing the number of documents
required for import and export processes and allowing their presentation
electronically. Some changes have already been introduced to facilitate trade. These
changes include activating the Authorised Economic Operator system, introducing xray
devices in most customs posts to facilitate customs control and reduce release
times, and implementing an e-freight import and export system for air freight. A
Ministerial Steering Council for Egyptian Trade Facilitation has been established,
aiming at the creation of an Egyptian National Single Window system....

READ MORE

01

ต.ค.

ตลาดอาหารฮาลาลในตุรกี

ปัจจุบัน (ปี 2561) ตุรกีกำลังประสบกับปัญหาวิกฤตด้านการเงิน และปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศกับสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้สกุลเงินลีราของตุรกี (Turkish Lira : TRY) อ่อนค่าลงอย่างมาก และมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม อย่างไรก็ตาม จากความได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์ของประเทศที่ตั้งอยู่ระหว่างภูมิภาคเอเชียและยุโรป ทำให้ตุรกีกลายเป็นศูนย์กลางการค้าที่เชื่อมต่อระหว่างสองภูมิภาค รวมถึงภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ ส่วนหนึ่งเป็น...

READ MORE

03

พ.ค.

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับธุรกรรมการเงินในระบอบอิสลาม

ความคิดการก่อตั้งระบบการเงินการธนาคารที่ถูกต้องตามหลักการอิสลาม ผ่านการก่อตั้งธนาคารอิสลามและสถาบันการเงินต่าง ๆ ได้ริเริ่มขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางและขยายตัวออกไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก...

READ MORE

29

ม.ค.

Anuga Trend Halal Food

Halal food
Product launches tracked by Innova Market Insights in 2016 with a halal
positioning, top 5 market categories 2016 (global)....

READ MORE

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก