รวมบทความ

23

ธ.ค.

MENA ตลาดใหม่ที่ไม่ควรมองข้าม

ในบรรดากลุ่มประเทศที่เป็นตลาดใหม่ของไทย กลุ่มประเทศ MENA ถือว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศที่มีโอกาสในการขยายการค้าการลงทุนโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหาร เพราะมีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้ออำนวยหลายด้าน อาทิ ขนาดตลาดค่อนข้างใหญ่และมีกำลังซื้อสูง ...

READ MORE

23

ธ.ค.

Consciousness of Muslim Converts Towards Halal Food in Malaysia.

The main objective of the study is to identify the most frequent attended food
stores, to analyze the aspects affecting the Muslim converts prior to food purchase as well as to identify the common action been taken regarding the status of a food product for self-satisfaction. The findings show that the
frequency of those Muslim converts attending the food stores is at the low level (mean 2.52). However, the significant level for the aspects affecting them prior to food purchase is at the moderate level (mean 2.84), while the level of common action been taken regarding the status of a food product for self-satisfaction as a whole is also at the moderate level (mean 3.37).
...

READ MORE

23

ธ.ค.

Increasing Production and Eliminating Waste through Lean Tools and Techniques for Halal Food Companies

Given that lean concept attempts to decrease costs and wastes, this study aims to identify the effective lean tools required for eliminating wastes in the supply chain. Because of the large number of consumers and the global market of Halal products, this study focuses on Halal food supply chains. Out of the questionnaires distributed to 300 Halal food firms in Malaysia, only 61 usable replies were obtained. The results showed that demand collaboration, continuous improvement, and inventory management practices are the most important tools in Lean Supply Chain (LSC) implementation....

READ MORE

24

ต.ค.

A Review of IRAN Fisheries Data & Statistics with emphasis tuna fishes.

This document presents summary information about fisheries statistical data in Iran. In 2013 total catch amount in Iran was 514,000 tons. Fishery for tuna and tuna-like species is a major component in large pelagic fisheries in Iran and one of the most important activities in the Persian Gulf and Oman Sea....

READ MORE

24

ต.ค.

Structure of Iranian Internal Tea Market.

Brief History
• Traditional Industry Structure
• Challenges and the Road to Restructuring The Industry
• The Shift In Consumption and Market Structure
Tea Market
• Overview of current market
• Consumption Trends
• Variety of Products
• Competitive Landscape...

READ MORE

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก