รวมบทความ

13

พ.ค.

Saudi Consumer‟s Shopping Behaviour: Descriptive Analysis

...

READ MORE

04

เม.ย.

Branding the Halal Industry

In appraising halal branding, connected terms such
as “Islamic Marketing”, “Islamic Branding”, and “Muslim
Brands” also have to be considered. All are still relatively
new, and reflective of a need to define an emergent
phenomenon which stretches across the Muslim world
and beyond....

READ MORE

04

เม.ย.

Saudi Arabia Retail sector

...

READ MORE

04

เม.ย.

UAE Food and Beverage survey

...

READ MORE

04

เม.ย.

Doing Business in the UAE

...

READ MORE

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก