กิจกรรมฮาลาล

12

ก.พ.

ความสำคัญและการตรวจรับรองอาหารฮาลาลเพื่อการส่งออกสู่ตลาดตะวันออกกลางและกลุ่มประเทศ AEC (รุ่น 4)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการกระตุ้นสถานประกอบการในการผลิตอาหารฮาลาลและการขอรับรองมาตรฐานฮาลาล และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ รองรับการขยายตลาดสู่อาเซียน
2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคให้มีความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าฮาลาลไทย...

READ MORE

29

ม.ค.

ความสำคัญและการตรวจรับรองอาหารฮาลาลเพื่อการส่งออกสู่ตลาดตะวันออกกลางและกลุ่มประเทศ AEC (รุ่น 3)

การเสริมสร้างศักยภาพของระบบตรวจรับรองอาหารฮาลาลให้มีประสิทธิภาพและเข้าสู่มาตรฐานสากลจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเพื่อรองรับการขยายตัวทางการผลิตและการค้าของอาหารฮาลาล โดยเฉพาะการพัฒนาบุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับรองฮาลาลทั้งบุคลากรในสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด บุคคลากรที่ให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบการ และสร้างความเข้าใจของสถานประกอบการ ได้เข้าใจระบบการตรวจรับรองฮาลาลอย่างถูกต้องตามบทบัญญัติศาสนาอิสลามจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ของประเทศไทยต่อไปในอนาคต...

READ MORE

28

ส.ค.

การอบรมเรื่อง เอกสารธนาคารในการส่งออกและนำเข้า รุ่น 5 ผ่านระบบ e-Learning

การอบรมเรื่อง เอกสารธนาคารในการส่งออกและนำเข้า รุ่น 5 ผ่านระบบ e-Learning รับสมัครจำนวนจำกัด 40 ท่านเท่านั้น ปิดรับวันที่ 15 ตุลาคม 2556 เริ่มอบรม 15 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2556 ค่าลงทะเบียนท่านละ 400 บาท จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขั้นตอนการลงทะเบียนและรายละเอียดตามเอกสารแนบ...

READ MORE

04

ก.ย.

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ประกอบการวัตถุอันตราย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ประกอบการวัตถุอันตราย กําหนดจัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ 2556 the 10 th Thailand International Logistics 2013 : TILOG 2013 ระหว่างวันที่4-7 กันยายน 2556 ณ อาคาร101-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ( BITEC)...

READ MORE

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก