กิจกรรมฮาลาล

17

ธ.ค.

สัมมนา ครัวฮาลาลไทย สู่ครัวโลก

...

READ MORE

26

พ.ค.

Train the Trainer แนวทางการตรวจรับรองฮาลาลสำหรับผู้ตรวจรับรอง รุ่นที่ 2

...

READ MORE

17

ก.พ.

Train the Trainer แนวทางการตรวจรับรองฮาลาลสำหรับผู้ตรวจรับรอง รุ่นที่ 1

...

READ MORE

06

ก.พ.

งานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติ “Chiang Mai Halal International Fair 2014 : CHIF 2014

ณ ห้องเชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่...

READ MORE

25

ก.พ.

ความสำคัญและการตรวจรับรองอาหารฮาลาลเพื่อการส่งออกสู่ตลาดตะวันออกกลางและกลุ่มประเทศ AEC (รุ่น 5)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการกระตุ้นสถานประกอบการในการผลิตอาหารฮาลาลและการขอรับรองมาตรฐานฮาลาล และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ รองรับการขยายตลาดสู่อาเซียน
2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคให้มีความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าฮาลาลไทย ...

READ MORE

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก