กิจกรรมฮาลาล

25

มิ.ย.

สัมมนา “โอกาสของอาหารไทยในตลาดตะวันออกกลาง

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตร “โอกาสของอาหารไทยในตลาดตะวันออกกลาง” ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ ห้องนันทา 1 ชั้น 2 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่
ไม่เสียค่าใช้จ่าย...

READ MORE

28

พ.ค.

อบรมหลักสูตร “โอกาสของอาหารฮาลาลไทยในตลาดตะวันออกกลาง”

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
Download ใบสมัคร ที่นี่ >> http://www.nfi.or.th/th/Admin/File/201505151112320.58_Halal.pdf...

READ MORE

11

พ.ค.

เยือนบรูไนดารุสซาลาม เพื่อศึกษาช่องทางและโอกาสการขยายฐาน การลงทุน การค้า

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เชิญชวนคณะผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชนเยือนบรูไนดารุสซาลาม ณ เมือง บันดาร์เสรีเบกาวัน
ระหว่างวันที่ 11 – 14 พฤษภาคม 2558
(มีค่าใช้จ่าย)

โปรดส่งแบบฟอร์มการยืนยันเพื่อตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง
ภายในวันที่ 24 เมษายน 2558 (รับจำนวนจำกัด)
...

READ MORE

23

เม.ย.

ขอเชิญร่วมอบรมในหัวข้อ "ความสำคัญของเครื่องหมายตราฮาลาลกับตลาดโลก รุ่นที่ 2"

ขอเชิญร่วมอบรมในหัวข้อ "ความสำคัญของเครื่องหมายตราฮาลาลกับตลาดโลก รุ่นที่ 2"
วันที่ 23 เมษายน 2558...

READ MORE

10

มี.ค.

บริการใหม่ สถาบันอาหารเปิดให้บริการที่ปรึกษาด้านกฎ ระเบียบ และมาตรฐานอาหาร

" บริการใหม่ สถาบันอาหารเปิดให้บริการที่ปรึกษาด้านกฎ ระเบียบ และมาตรฐานอาหาร" สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คุณกนกวรรณ พิพัฒน์วนิชกุล โทรศัพท์ 02-886-8088 ต่อ 3119 โทรสาร 02-883-5853 หรือ
E-Mail : kanokwan@nfi.or.th
...

READ MORE

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก