กิจกรรมฮาลาล

15

ก.ค.

Raya Festival 2016

สถาบันฮาลาล ม.อ. จับมือห้างดังฯ เตรียมจัดงาน "Raya Festival 2016" ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีของมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้ กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่...

READ MORE

29

ก.ค.

World Halal Festival 2016

WHF 2016 (เทศกาลฮาลาลนานาชาติ World Halal Fest ) 29 - 31 ก.ค. 2559
ณ Central World กรุงเทพฯ...

READ MORE

14

เม.ย.

7th International Halal Food Conference

The World Halal Economy has grown in the past decade almost exponentially. hfce conference logoAccording to Dinar Standard, in 2015 the Halal food economy of North America and Europe was estimated at $48Bn. With this growth has come increased regulation by Governments and establishment of halal agencies within some Muslim countries....

READ MORE

09

ก.ย.

Halal International Conference

Date: 09 September 2015 / 13.00 - 17.00
Room: GH 202
Organised by: National Food Institute Thailand & UBM
Objective: To offer the latest information on key trends and developments in the global halal market.
Admission: Free (need to register in advance)
Language: English ...

READ MORE

11

ก.ย.

สัมมนา"ส่องโอกาสผ่านการสร้างโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่ตลาดอินโดนีเซีย"

ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ชั้น 2 ศูนย์การประชุมนานาชาติบางนา(BITEC) กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558
ภายใต้โครงการพฤติกรรมผู้บริโภคและโอกาสของอาหารไทยในอินโดนีเซีย ภายใต้โครงการพัฒนาอาหารอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวคุณภาพของโลก (Thailand Food Quality to The World) และโครงการการสร้างคุณค่าบนการจัดการโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
download สไลด์ประกอบการสัมมนาได้ที่เมนู แหล่งความรู้-บทความ/เอกสาร/งานวิจัย
...

READ MORE

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก