ข้อมูลพื้นฐาน


หัวข้อเรื่อง Download

Indonesia_อุตสาหกรรมขนมหวานช็อกโกแลต 2559

ประเทศอินโดนีเซีย , update :15 ก.พ. 61 10.33 น.

Indonesia_อุตสาหกรรมซอส น้ำสลัด และเครื่องปรุงรส 2559

ประเทศอินโดนีเซีย , update :15 ก.พ. 61 10.28 น.

Indonesia_อุตสาหกรรมข้าว พาสต้า และอาหารเส้น 2559

ประเทศอินโดนีเซีย , update :15 ก.พ. 61 10.16 น.

Indonesia_อุตสาหกรรมเนื้อและอาหารทะเลแปรรูป 2559

ประเทศอินโดนีเซีย , update :15 ก.พ. 61 10.01 น.

Indonesia_อุตสาหกรรมเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ 2559

ประเทศอินโดนีเซีย , update :15 ก.พ. 61 09.48 น.

Indonesia_อุตสาหกรรมผักผลไม้แปรรูป 2559

ประเทศอินโดนีเซีย , update :15 ก.พ. 61 09.15 น.

Indonesia_ธุรกิจบริการอาหาร 2559

ประเทศอินโดนีเซีย , update :15 ก.พ. 61 07.21 น.

Indonesia_ธุรกิจค้าปลีกอาหาร 2559

ประเทศอินโดนีเซีย , update :11 ม.ค. 61 10.41 น.

Indonesia_อุตสาหกรรมอาหารภาพรวม 2559

ประเทศอินโดนีเซีย , update :11 ม.ค. 61 09.58 น.

อุตสาหกรรมอาหารทะเลในอิหร่าน

ประเทศอิหร่าน , update :7 ต.ค. 59 03.57 น.

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม-วัฒนธรรมในโลกอาหรับ

ประเทศGulf Cooperation Council(GCC) , update :31 ส.ค. 59 01.25 น.

เทคนิคการเข้าสู่ตลาด

ประเทศซาอุดิอาระเบีย , update :4 ต.ค. 58 10.40 น.

พฤติกรรมผู้บริโภค

ประเทศซาอุดิอาระเบีย , update :4 ต.ค. 58 10.40 น.

ตลาดอาหารอบ

ประเทศซาอุดิอาระเบีย , update :4 ต.ค. 58 10.34 น.

ตลาดค้าปลีกอาหาร

ประเทศซาอุดิอาระเบีย , update :4 ต.ค. 58 10.25 น.

ตลาดซอส น้ำสลัด และเครื่องปรุงรส

ประเทศซาอุดิอาระเบีย , update :4 ต.ค. 58 10.24 น.

ธุรกิจบริการอาหาร

ประเทศซาอุดิอาระเบีย , update :4 ต.ค. 58 10.23 น.

ตลาดอาหารแห้ง

ประเทศซาอุดิอาระเบีย , update :4 ต.ค. 58 10.18 น.

ตลาดอาหารแช่แข็ง

ประเทศซาอุดิอาระเบีย , update :4 ต.ค. 58 10.04 น.

ตลาดอาหารแปรรุปบรรจุกระป๋อง

ประเทศซาอุดิอาระเบีย , update :4 ต.ค. 58 10.03 น.

เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอาหาร

ประเทศซาอุดิอาระเบีย , update :4 ต.ค. 58 09.43 น.

มารยาทการติดต่อธุรกิจ

ประเทศซาอุดิอาระเบีย , update :4 ต.ค. 58 09.12 น.

ข้อมูลเบื้องต้น 2

ประเทศซาอุดิอาระเบีย , update :4 ต.ค. 58 09.11 น.

ข้อมูลเบื้องต้น 1

ประเทศซาอุดิอาระเบีย , update :4 ต.ค. 58 09.11 น.

เศรษฐกิจ

ประเทศอิหร่าน , update :4 ต.ค. 58 08.30 น.

ประชากร

ประเทศอิหร่าน , update :4 ต.ค. 58 08.30 น.

การส่งออกสินค้าอาหาร จำแนกตลาดส่งออก

ประเทศอาเซอร์ไบจาน , update :4 ต.ค. 58 08.29 น.

การส่งออกสินค้าอาหาร จำแนกสินค้าส่งออก

ประเทศอาเซอร์ไบจาน , update :4 ต.ค. 58 08.29 น.

การนำเข้าสินค้าอาหาร จำแนกแหล่งนำเข้า

ประเทศอาเซอร์ไบจาน , update :4 ต.ค. 58 08.29 น.

การนำเข้าสินค้าอาหาร จำแนกรายสินค้า

ประเทศอาเซอร์ไบจาน , update :4 ต.ค. 58 08.28 น.

ราคาสินค้าเกษตรสำคัญ

ประเทศอาเซอร์ไบจาน , update :4 ต.ค. 58 08.28 น.

ผลผลิตสินค้าเกษตร

ประเทศอาเซอร์ไบจาน , update :4 ต.ค. 58 08.28 น.

ประชากร

ประเทศอาเซอร์ไบจาน , update :4 ต.ค. 58 08.28 น.

การส่งออกสินค้าอาหาร จำแนกตลาดส่งออก

ประเทศชิลี , update :4 ต.ค. 58 08.25 น.

การส่งออกสินค้าอาหาร จำแนกสินค้าส่งออก

ประเทศชิลี , update :4 ต.ค. 58 08.25 น.

การนำเข้าสินค้าอาหาร จำแนกแหล่งนำเข้า

ประเทศชิลี , update :4 ต.ค. 58 08.25 น.

การนำเข้าสินค้าอาหาร จำแนกรายสินค้า

ประเทศชิลี , update :4 ต.ค. 58 08.24 น.

ราคาสินค้าเกษตรสำคัญ

ประเทศชิลี , update :4 ต.ค. 58 08.24 น.

ผลผลิตสินค้าเกษตร

ประเทศชิลี , update :4 ต.ค. 58 08.24 น.

เศรษฐกิจ

ประเทศชิลี , update :4 ต.ค. 58 08.23 น.

ประชากร

ประเทศชิลี , update :4 ต.ค. 58 08.22 น.

การส่งออกสินค้าอาหาร จำแนกตลาดส่งออก

ประเทศแคนาดา , update :4 ต.ค. 58 08.21 น.

การส่งออกสินค้าอาหาร จำแนกสินค้าส่งออก

ประเทศแคนาดา , update :4 ต.ค. 58 08.21 น.

การนำเข้าสินค้าอาหาร จำแนกแหล่งนำเข้า

ประเทศแคนาดา , update :4 ต.ค. 58 08.21 น.

การนำเข้าสินค้าอาหาร จำแนกรายสินค้า

ประเทศแคนาดา , update :4 ต.ค. 58 08.20 น.

ราคาสินค้าเกษตรสำคัญ

ประเทศแคนาดา , update :4 ต.ค. 58 08.20 น.

รายได้ รายจ่าย และค่าครองชีพ

ประเทศแคนาดา , update :4 ต.ค. 58 08.20 น.

ผลผลิตสินค้าเกษตร

ประเทศแคนาดา , update :4 ต.ค. 58 08.20 น.

เศรษฐกิจ

ประเทศแคนาดา , update :4 ต.ค. 58 08.19 น.

ประชากร

ประเทศแคนาดา , update :4 ต.ค. 58 08.19 น.

การส่งออกสินค้าอาหาร จำแนกตลาดส่งออก

ประเทศบูรไน , update :4 ต.ค. 58 08.16 น.

การส่งออกสินค้าอาหาร จำแนกสินค้าส่งออก

ประเทศบูรไน , update :4 ต.ค. 58 08.16 น.

การนำเข้าสินค้าอาหาร จำแนกแหล่งนำเข้า

ประเทศบูรไน , update :4 ต.ค. 58 08.15 น.

การนำเข้าสินค้าอาหาร จำแนกรายสินค้า

ประเทศบูรไน , update :4 ต.ค. 58 08.15 น.

ราคาสินค้าเกษตรสำคัญ

ประเทศบูรไน , update :4 ต.ค. 58 08.15 น.

รายได้ รายจ่าย และค่าครองชีพ

ประเทศบูรไน , update :4 ต.ค. 58 08.15 น.

ผลผลิตสินค้าเกษตร

ประเทศบูรไน , update :4 ต.ค. 58 08.14 น.

เศรษฐกิจ

ประเทศบูรไน , update :4 ต.ค. 58 08.14 น.

ประชากร

ประเทศบูรไน , update :4 ต.ค. 58 08.14 น.

การส่งออกสินค้าอาหาร จำแนกตลาดส่งออก

ประเทศอาร์เจนตินา , update :4 ต.ค. 58 08.10 น.

การส่งออกสินค้าอาหาร จำแนกสินค้าส่งออก

ประเทศอาร์เจนตินา , update :4 ต.ค. 58 08.09 น.

การนำเข้าสินค้าอาหาร จำแนกแหล่งนำเข้า

ประเทศอาร์เจนตินา , update :4 ต.ค. 58 08.09 น.

การนำเข้าสินค้าอาหาร จำแนกรายสินค้า

ประเทศอาร์เจนตินา , update :4 ต.ค. 58 08.09 น.

ราคาสินค้าเกษตรสำคัญ

ประเทศอาร์เจนตินา , update :4 ต.ค. 58 08.09 น.

รายได้ รายจ่าย และค่าครองชีพ

ประเทศอาร์เจนตินา , update :4 ต.ค. 58 08.08 น.

ผลผลิตสินค้าเกษตร

ประเทศอาร์เจนตินา , update :4 ต.ค. 58 08.08 น.

เศรษฐกิจ

ประเทศอาร์เจนตินา , update :4 ต.ค. 58 08.08 น.

ประชากร

ประเทศอาร์เจนตินา , update :4 ต.ค. 58 08.08 น.

การส่งออกสินค้าอาหาร จำแนกตลาดส่งออก

ประเทศอินโดนีเซีย , update :4 ต.ค. 58 08.00 น.

การส่งออกสินค้าอาหาร จำแนกสินค้าส่งออก

ประเทศอินโดนีเซีย , update :4 ต.ค. 58 08.00 น.

การนำเข้าสินค้าอาหาร จำแนกแหล่งนำเข้า

ประเทศอินโดนีเซีย , update :4 ต.ค. 58 07.59 น.

การนำเข้าสินค้าอาหาร จำแนกรายสินค้า

ประเทศอินโดนีเซีย , update :4 ต.ค. 58 07.59 น.

ราคาสินค้าเกษตรสำคัญ

ประเทศอินโดนีเซีย , update :4 ต.ค. 58 07.59 น.

ผลผลิตสินค้าเกษตร

ประเทศอินโดนีเซีย , update :4 ต.ค. 58 07.58 น.

เศรษฐกิจ

ประเทศอินโดนีเซีย , update :4 ต.ค. 58 07.58 น.

ประชากร

ประเทศอินโดนีเซีย , update :4 ต.ค. 58 07.58 น.

การส่งออกสินค้าอาหาร จำแนกตลาดส่งออก

ประเทศอิรัก(Iraq) , update :4 ต.ค. 58 07.40 น.

การส่งออกสินค้าอาหาร จำแนกสินค้าส่งออก

ประเทศอิรัก(Iraq) , update :4 ต.ค. 58 07.39 น.

การนำเข้าสินค้าอาหาร จำแนกแหล่งนำเข้า

ประเทศอิรัก(Iraq) , update :4 ต.ค. 58 07.39 น.

การนำเข้าสินค้าอาหาร จำแนกรายสินค้า

ประเทศอิรัก(Iraq) , update :4 ต.ค. 58 07.39 น.

ราคาสินค้าเกษตรสำคัญ

ประเทศอิรัก(Iraq) , update :4 ต.ค. 58 07.38 น.

ผลผลิตสินค้าเกษตร

ประเทศอิรัก(Iraq) , update :4 ต.ค. 58 07.38 น.

รายได้ รายจ่าย และค่าครองชีพ

ประเทศอิรัก(Iraq) , update :4 ต.ค. 58 07.38 น.

เศรษฐกิจ

ประเทศอิรัก(Iraq) , update :4 ต.ค. 58 07.38 น.

ประชากร

ประเทศอิรัก(Iraq) , update :4 ต.ค. 58 07.37 น.

ผลผลิตสินค้าเกษตร

ประเทศอุซเบกิสถาน , update :4 ต.ค. 58 07.34 น.

การส่งออกสินค้าอาหาร จำแนกตลาดส่งออก

ประเทศอุซเบกิสถาน , update :4 ต.ค. 58 07.33 น.

การส่งออกสินค้าอาหาร จำแนกสินค้าส่งออก

ประเทศอุซเบกิสถาน , update :4 ต.ค. 58 07.33 น.

การนำเข้าสินค้าอาหาร จำแนกแหล่งนำเข้า

ประเทศอุซเบกิสถาน , update :4 ต.ค. 58 07.33 น.

การนำเข้าสินค้าอาหาร จำแนกรายสินค้า

ประเทศอุซเบกิสถาน , update :4 ต.ค. 58 07.33 น.

รายได้ รายจ่าย และค่าครองชีพ

ประเทศอุซเบกิสถาน , update :4 ต.ค. 58 07.32 น.

ราคาสินค้าเกษตรสำคัญ

ประเทศอุซเบกิสถาน , update :4 ต.ค. 58 07.32 น.

เศรษฐกิจ

ประเทศอุซเบกิสถาน , update :4 ต.ค. 58 07.32 น.

ประชากร

ประเทศอุซเบกิสถาน , update :4 ต.ค. 58 07.31 น.

การส่งออกสินค้าอาหาร จำแนกสินค้าส่งออก

ประเทศอิหร่าน , update :24 ก.ย. 58 14.12 น.

การส่งออกสินค้าอาหาร จำแนกตลาดส่งออก

ประเทศอิหร่าน , update :24 ก.ย. 58 14.12 น.

การนำเข้าสินค้าอาหาร จำแนกแหล่งนำเข้า

ประเทศอิหร่าน , update :24 ก.ย. 58 14.12 น.

การนำเข้าสินค้าอาหาร จำแนกรายสินค้า

ประเทศอิหร่าน , update :24 ก.ย. 58 14.11 น.

ราคาสินค้าเกษตรสำคัญ

ประเทศอิหร่าน , update :24 ก.ย. 58 14.11 น.

ผลผลิตสินค้าเกษตร

ประเทศอิหร่าน , update :24 ก.ย. 58 14.11 น.

เศรษฐกิจ

ประเทศอิหร่าน , update :24 ก.ย. 58 14.11 น.

ประชากร

ประเทศอิหร่าน , update :24 ก.ย. 58 14.10 น.

การส่งออกสินค้าอาหาร จำแนกสินค้าส่งออก

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ , update :24 ก.ย. 58 14.04 น.

การส่งออกสินค้าอาหาร จำแนกตลาดส่งออก

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ , update :24 ก.ย. 58 14.04 น.

การนำเข้าสินค้าอาหาร จำแนกแหล่งนำเข้า

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ , update :24 ก.ย. 58 14.04 น.

การนำเข้าสินค้าอาหาร จำแนกรายสินค้า

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ , update :24 ก.ย. 58 14.04 น.

ราคาสินค้าเกษตรสำคัญ

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ , update :24 ก.ย. 58 14.04 น.

รายได้ รายจ่าย และค่าครองชีพ

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ , update :24 ก.ย. 58 14.03 น.

ผลผลิตสินค้าเกษตร

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ , update :24 ก.ย. 58 14.03 น.

เศรษฐกิจ

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ , update :24 ก.ย. 58 14.03 น.

ประชากร

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ , update :24 ก.ย. 58 14.03 น.

การส่งออกสินค้าอาหาร จำแนกสินค้าส่งออก

ประเทศสหรัฐอเมริกา , update :24 ก.ย. 58 13.57 น.

การส่งออกสินค้าอาหาร จำแนกตลาดส่งออก

ประเทศสหรัฐอเมริกา , update :24 ก.ย. 58 13.57 น.

การนำเข้าสินค้าอาหาร จำแนกแหล่งนำเข้า

ประเทศสหรัฐอเมริกา , update :24 ก.ย. 58 13.57 น.

การนำเข้าสินค้าอาหาร จำแนกรายสินค้า

ประเทศสหรัฐอเมริกา , update :24 ก.ย. 58 13.56 น.

ราคาสินค้าเกษตรสำคัญ

ประเทศสหรัฐอเมริกา , update :24 ก.ย. 58 13.56 น.

ผลผลิตสินค้าเกษตร

ประเทศสหรัฐอเมริกา , update :24 ก.ย. 58 13.56 น.

รายได้ รายจ่าย และค่าครองชีพ

ประเทศสหรัฐอเมริกา , update :24 ก.ย. 58 13.56 น.

เศรษฐกิจ

ประเทศสหรัฐอเมริกา , update :24 ก.ย. 58 13.56 น.

ประชากร

ประเทศสหรัฐอเมริกา , update :24 ก.ย. 58 13.55 น.

การส่งออกสินค้าอาหาร จำแนกสินค้าส่งออก

ประเทศโมร็อกโก , update :24 ก.ย. 58 13.53 น.

การส่งออกสินค้าอาหาร จำแนกตลาดส่งออก

ประเทศโมร็อกโก , update :24 ก.ย. 58 13.53 น.

การนำเข้าสินค้าอาหาร จำแนกแหล่งนำเข้า

ประเทศโมร็อกโก , update :24 ก.ย. 58 13.52 น.

การนำเข้าสินค้าอาหาร จำแนกรายสินค้า

ประเทศโมร็อกโก , update :24 ก.ย. 58 13.52 น.

ราคาสินค้าเกษตรสำคัญ

ประเทศโมร็อกโก , update :24 ก.ย. 58 13.52 น.

รายได้ รายจ่าย และค่าครองชีพ

ประเทศโมร็อกโก , update :24 ก.ย. 58 13.52 น.

ผลผลิตสินค้าเกษตร

ประเทศโมร็อกโก , update :24 ก.ย. 58 13.51 น.

เศรษฐกิจ

ประเทศโมร็อกโก , update :24 ก.ย. 58 13.51 น.

ประชากร

ประเทศโมร็อกโก , update :24 ก.ย. 58 13.51 น.

การส่งออกสินค้าอาหาร จำแนกตลาดส่งออก

ประเทศมาเลเซีย , update :24 ก.ย. 58 13.46 น.

การส่งออกสินค้าอาหาร จำแนกสินค้าส่งออก

ประเทศมาเลเซีย , update :24 ก.ย. 58 13.46 น.

การนำเข้าสินค้าอาหาร จำแนกแหล่งนำเข้า

ประเทศมาเลเซีย , update :24 ก.ย. 58 13.46 น.

การนำเข้าสินค้าอาหาร จำแนกรายสินค้า

ประเทศมาเลเซีย , update :24 ก.ย. 58 13.46 น.

ราคาสินค้าเกษตรสำคัญ

ประเทศมาเลเซีย , update :24 ก.ย. 58 13.46 น.

ผลผลิตสินค้าเกษตร

ประเทศมาเลเซีย , update :24 ก.ย. 58 13.45 น.

รายได้ รายจ่าย และค่าครองชีพ

ประเทศมาเลเซีย , update :24 ก.ย. 58 13.45 น.

เศรษฐกิจ

ประเทศมาเลเซีย , update :24 ก.ย. 58 13.45 น.

ประชากร

ประเทศมาเลเซีย , update :24 ก.ย. 58 13.45 น.

การส่งออกสินค้าอาหาร จำแนกตลาดส่งออก

ประเทศบาห์เรน , update :24 ก.ย. 58 13.44 น.

การส่งออกสินค้าอาหาร จำแนกสินค้าส่งออก

ประเทศบาห์เรน , update :24 ก.ย. 58 13.44 น.

การนำเข้าสินค้าอาหาร จำแนกแหล่งนำเข้า

ประเทศบาห์เรน , update :24 ก.ย. 58 13.44 น.

การนำเข้าสินค้าอาหาร จำแนกรายสินค้า

ประเทศบาห์เรน , update :24 ก.ย. 58 13.44 น.

รายได้ รายจ่าย และค่าครองชีพ

ประเทศบาห์เรน , update :24 ก.ย. 58 13.43 น.

ผลผลิตสินค้าเกษตร

ประเทศบาห์เรน , update :24 ก.ย. 58 13.43 น.

เศรษฐกิจ

ประเทศบาห์เรน , update :24 ก.ย. 58 13.43 น.

ประชากร

ประเทศบาห์เรน , update :24 ก.ย. 58 13.43 น.

การส่งออกสินค้าอาหาร จำแนกสินค้าส่งออก

ประเทศไนจีเรีย , update :24 ก.ย. 58 13.41 น.

การส่งออกสินค้าอาหาร จำแนกตลาดส่งออก

ประเทศไนจีเรีย , update :24 ก.ย. 58 13.40 น.

การนำเข้าสินค้าอาหาร จำแนกแหล่งนำเข้า

ประเทศไนจีเรีย , update :24 ก.ย. 58 13.40 น.

การนำเข้าสินค้าอาหาร จำแนกรายสินค้า

ประเทศไนจีเรีย , update :24 ก.ย. 58 13.40 น.

ราคาสินค้าเกษตรสำคัญ

ประเทศไนจีเรีย , update :24 ก.ย. 58 13.40 น.

รายได้ รายจ่าย และค่าครองชีพ

ประเทศไนจีเรีย , update :24 ก.ย. 58 13.40 น.

ผลผลิตสินค้าเกษตร

ประเทศไนจีเรีย , update :24 ก.ย. 58 13.39 น.

เศรษฐกิจ

ประเทศไนจีเรีย , update :24 ก.ย. 58 13.39 น.

ประชากร

ประเทศไนจีเรีย , update :24 ก.ย. 58 13.39 น.

การส่งออกสินค้าอาหาร จำแนกสินค้าส่งออก

ประเทศตูนีเซีย , update :24 ก.ย. 58 13.36 น.

การส่งออกสินค้าอาหาร จำแนกตลาดส่งออก

ประเทศตูนีเซีย , update :24 ก.ย. 58 13.35 น.

การนำเข้าสินค้าอาหาร จำแนกแหล่งนำเข้า

ประเทศตูนีเซีย , update :24 ก.ย. 58 13.35 น.

การนำเข้าสินค้าอาหาร จำแนกรายสินค้า

ประเทศตูนีเซีย , update :24 ก.ย. 58 13.35 น.

ราคาสินค้าเกษตรสำคัญ

ประเทศตูนีเซีย , update :24 ก.ย. 58 13.35 น.

รายได้ รายจ่าย และค่าครองชีพ

ประเทศตูนีเซีย , update :24 ก.ย. 58 13.35 น.

ผลผลิตสินค้าเกษตร

ประเทศตูนีเซีย , update :24 ก.ย. 58 13.34 น.

เศรษฐกิจ

ประเทศตูนีเซีย , update :24 ก.ย. 58 13.34 น.

ประชากร

ประเทศตูนีเซีย , update :24 ก.ย. 58 13.34 น.

การส่งออกสินค้าอาหาร จำแนกสินค้าส่งออก

ประเทศตุรกี , update :24 ก.ย. 58 13.32 น.

การส่งออกสินค้าอาหาร จำแนกตลาดส่งออก

ประเทศตุรกี , update :24 ก.ย. 58 13.32 น.

การนำเข้าสินค้าอาหาร จำแนกแหล่งนำเข้า

ประเทศตุรกี , update :24 ก.ย. 58 13.32 น.

การนำเข้าสินค้าอาหาร จำแนกรายสินค้า

ประเทศตุรกี , update :24 ก.ย. 58 13.31 น.

ราคาสินค้าเกษตรสำคัญ

ประเทศตุรกี , update :24 ก.ย. 58 13.31 น.

ผลผลิตสินค้าเกษตร

ประเทศตุรกี , update :24 ก.ย. 58 13.31 น.

รายได้ รายจ่าย และค่าครองชีพ

ประเทศตุรกี , update :24 ก.ย. 58 13.31 น.

เศรษฐกิจ

ประเทศตุรกี , update :24 ก.ย. 58 13.31 น.

ประชากร

ประเทศตุรกี , update :24 ก.ย. 58 13.30 น.

การส่งออกสินค้าอาหาร จำแนกตลาดส่งออก

ประเทศเซเนกัล(Senegal) , update :24 ก.ย. 58 13.23 น.

การส่งออกสินค้าอาหาร จำแนกสินค้าส่งออก

ประเทศเซเนกัล(Senegal) , update :24 ก.ย. 58 13.23 น.

การนำเข้าสินค้าอาหาร จำแนกแหล่งนำเข้า

ประเทศเซเนกัล(Senegal) , update :24 ก.ย. 58 13.22 น.

การนำเข้าสินค้าอาหาร จำแนกรายสินค้า

ประเทศเซเนกัล(Senegal) , update :24 ก.ย. 58 13.22 น.

ผลผลิตสินค้าเกษตร

ประเทศเซเนกัล(Senegal) , update :24 ก.ย. 58 13.22 น.

ราคาสินค้าเกษตรสำคัญ

ประเทศเซเนกัล(Senegal) , update :24 ก.ย. 58 13.22 น.

รายได้ รายจ่าย และค่าครองชีพ

ประเทศเซเนกัล(Senegal) , update :24 ก.ย. 58 13.21 น.

ประชากร

ประเทศเซเนกัล(Senegal) , update :24 ก.ย. 58 13.21 น.

เศรษฐกิจ

ประเทศเซเนกัล(Senegal) , update :24 ก.ย. 58 13.21 น.

การส่งออกสินค้าอาหาร จำแนกตลาดส่งออก

ประเทศซูดาน(Sudan) , update :24 ก.ย. 58 13.19 น.

การส่งออกสินค้าอาหาร จำแนกสินค้าส่งออก

ประเทศซูดาน(Sudan) , update :24 ก.ย. 58 13.19 น.

การนำเข้าสินค้าอาหาร จำแนกแหล่งนำเข้า

ประเทศซูดาน(Sudan) , update :24 ก.ย. 58 13.18 น.

การนำเข้าสินค้าอาหาร จำแนกรายสินค้า

ประเทศซูดาน(Sudan) , update :24 ก.ย. 58 13.18 น.

ราคาสินค้าเกษตรสำคัญ

ประเทศซูดาน(Sudan) , update :24 ก.ย. 58 13.18 น.

ผลผลิตสินค้าเกษตร

ประเทศซูดาน(Sudan) , update :24 ก.ย. 58 13.18 น.

รายได้ รายจ่าย และค่าครองชีพ

ประเทศซูดาน(Sudan) , update :24 ก.ย. 58 13.18 น.

ประชากร

ประเทศซูดาน(Sudan) , update :24 ก.ย. 58 13.17 น.

เศรษฐกิจ

ประเทศซูดาน(Sudan) , update :24 ก.ย. 58 13.17 น.

การส่งออกสินค้าอาหาร จำแนกตลาดส่งออก

ประเทศซาอุดิอาระเบีย , update :15 ก.ย. 58 16.15 น.

การส่งออกสินค้าอาหาร จำแนกสินค้าส่งออก

ประเทศซาอุดิอาระเบีย , update :15 ก.ย. 58 16.15 น.

การนำเข้าสินค้าอาหาร จำแนกแหล่งนำเข้า

ประเทศซาอุดิอาระเบีย , update :15 ก.ย. 58 16.14 น.

การนำเข้าสินค้าอาหาร จำแนกรายสินค้า

ประเทศซาอุดิอาระเบีย , update :15 ก.ย. 58 16.14 น.

ผลผลิตสินค้าเกษตร

ประเทศซาอุดิอาระเบีย , update :15 ก.ย. 58 16.14 น.

ราคาสินค้าเกษตรสำคัญ

ประเทศซาอุดิอาระเบีย , update :15 ก.ย. 58 16.14 น.

รายได้ รายจ่าย และค่าครองชีพ

ประเทศซาอุดิอาระเบีย , update :15 ก.ย. 58 16.13 น.

เศรษฐกิจ

ประเทศซาอุดิอาระเบีย , update :15 ก.ย. 58 16.13 น.

ประชากร

ประเทศซาอุดิอาระเบีย , update :15 ก.ย. 58 16.13 น.

อุตสาหกรรมซอส น้ำสลัด และเครื่องปรุงรส

ประเทศคาซัคสถาน , update :2 ก.ย. 58 07.28 น.

อุตสาหกรรมน้ำผลไม้

ประเทศคาซัคสถาน , update :2 ก.ย. 58 07.27 น.

อุตสาหกรรมเครื่องดื่มปราศจากแอกอฮอล์

ประเทศคาซัคสถาน , update :2 ก.ย. 58 07.27 น.

อุตสาหกรรมขนมหวานจากน้ำตาล

ประเทศคาซัคสถาน , update :2 ก.ย. 58 07.26 น.

อุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทาน

ประเทศคาซัคสถาน , update :2 ก.ย. 58 07.26 น.

อุตสาหกรรมอาหารเส้น

ประเทศคาซัคสถาน , update :2 ก.ย. 58 07.25 น.

อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปแห้ง

ประเทศคาซัคสถาน , update :2 ก.ย. 58 07.25 น.

อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปแช่แข็ง

ประเทศคาซัคสถาน , update :2 ก.ย. 58 07.24 น.

อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปกระป๋อง

ประเทศคาซัคสถาน , update :2 ก.ย. 58 07.24 น.

กฎระเบียบสินค้าเกษตรและอาหารเบื้องต้น

ประเทศคาซัคสถาน , update :28 ส.ค. 58 07.32 น.

พฤติกรรมผู้บริโภค

ประเทศคาซัคสถาน , update :28 ส.ค. 58 07.31 น.

เทคนิคการเข้าสู่ตลาด

ประเทศคาซัคสถาน , update :28 ส.ค. 58 07.31 น.

ธุรกิจค้าปลีกอาหาร

ประเทศคาซัคสถาน , update :28 ส.ค. 58 06.51 น.

ธุรกิจบริการอาหาร

ประเทศคาซัคสถาน , update :28 ส.ค. 58 06.51 น.

อุตสาหกรรมอาหารและตลาดอาหารภาพรวม

ประเทศคาซัคสถาน , update :28 ส.ค. 58 06.51 น.

มารยาทการติดต่อธุรกิจ

ประเทศคาซัคสถาน , update :28 ส.ค. 58 06.50 น.

ภาคเกษตรกรรม

ประเทศคาซัคสถาน , update :28 ส.ค. 58 06.50 น.

ข้อมูลเบื้องต้น 2

ประเทศคาซัคสถาน , update :28 ส.ค. 58 06.49 น.

ข้อมูลเบื้องต้น 1

ประเทศคาซัคสถาน , update :28 ส.ค. 58 06.49 น.

การส่งออกสินค้าอาหาร จำแนกตลาดส่งออก

ประเทศกาตาร์ , update :12 ส.ค. 58 04.39 น.

การส่งออกสินค้าอาหาร จำแนกสินค้าส่งออก

ประเทศกาตาร์ , update :12 ส.ค. 58 04.39 น.

การนำเข้าสินค้าอาหาร จำแนกแหล่งนำเข้า

ประเทศกาตาร์ , update :12 ส.ค. 58 04.38 น.

การนำเข้าสินค้าอาหาร จำแนกรายสินค้า

ประเทศกาตาร์ , update :12 ส.ค. 58 04.37 น.

ราคาสินค้าเกษตรสำคัญ

ประเทศกาตาร์ , update :12 ส.ค. 58 04.35 น.

ผลผลิตสินค้าเกษตร

ประเทศกาตาร์ , update :12 ส.ค. 58 04.34 น.

เศรษฐกิจ

ประเทศกาตาร์ , update :12 ส.ค. 58 04.33 น.

ประชากร , 2557

ประเทศกาตาร์ , update :12 ส.ค. 58 04.32 น.

การส่งออกสินค้าอาหาร(จำแนกสินค้าส่งออก)

ประเทศโอมาน , update :13 พ.ย. 57 06.17 น.

การส่งออกสินค้าอาหาร (จำแนกตลาดส่งออก)

ประเทศโอมาน , update :13 พ.ย. 57 06.17 น.

การนำเข้าสินค้าอาหาร (จำแนกแหล่งนำเข้า)

ประเทศโอมาน , update :13 พ.ย. 57 06.17 น.

การนำเข้าสินค้าอาหาร (จำแนกสินค้านำเข้า)

ประเทศโอมาน , update :13 พ.ย. 57 06.16 น.

รายได้ รายจ่าย และค่าครองชีพ

ประเทศโอมาน , update :13 พ.ย. 57 06.16 น.

ผลผลิตสินค้าเกษตร

ประเทศโอมาน , update :13 พ.ย. 57 06.16 น.

เศรษฐกิจ

ประเทศโอมาน , update :13 พ.ย. 57 06.16 น.

ประชากร

ประเทศโอมาน , update :13 พ.ย. 57 06.15 น.

วัฒนธรรม ธรรมเนียมปฏิบัติ และมารยาททางธุรกิจ

ประเทศรัสเซีย , update :12 พ.ค. 57 11.52 น.

วัฒนธรรม ธรรมเนียมปฏิบัติ และมารยาททางธุรกิจ

ประเทศอาร์เจนตินา , update :12 พ.ค. 57 11.45 น.

วัฒนธรรม ธรรมเนียมปฏิบัติ และมารยาททางธุรกิจ

ประเทศแคนาดา , update :12 พ.ค. 57 11.45 น.

วัฒนธรรม ธรรมเนียมปฏิบัติ และมารยาททางธุรกิจ

ประเทศ , update :12 พ.ค. 57 11.35 น.

วัฒนธรรม ธรรมเนียมปฏิบัติ และมารยาททางธุรกิจ

ประเทศฝรั่งเศส , update :12 พ.ค. 57 11.34 น.

วัฒนธรรม ธรรมเนียมปฏิบัติ และมารยาททางธุรกิจ

ประเทศชิลี , update :12 พ.ค. 57 11.34 น.

วัฒนธรรม ธรรมเนียมปฏิบัติ และมารยาททางธุรกิจ

ประเทศอาเซอร์ไบจาน , update :12 พ.ค. 57 11.32 น.

วัฒนธรรม ธรรมเนียมปฏิบัติ และมารยาททางธุรกิจ

ประเทศอิหร่าน , update :12 พ.ค. 57 11.31 น.

วัฒนธรรม ธรรมเนียมปฏิบัติ และมารยาททางธุรกิจ

ประเทศซาอุดิอาระเบีย , update :12 พ.ค. 57 11.31 น.

วัฒนธรรม ธรรมเนียมปฏิบัติ และมารยาททางธุรกิจ

ประเทศ , update :12 พ.ค. 57 11.31 น.

รายได้ รายจ่าย และค่าครองชีพ

ประเทศกาตาร์ , update :12 พ.ค. 57 10.46 น.

การส่งออกสินค้าอาหาร(จำแนกตลาดส่งออก)

ประเทศมาเลเซีย , update :12 พ.ค. 57 10.43 น.

การส่งออกสินค้าอาหาร(จำแนกตลาดส่งออก)

ประเทศ , update :10 เม.ย. 57 11.57 น.

การส่งออกสินค้าอาหาร(จำแนกสินค้าส่งออก)

ประเทศ , update :10 เม.ย. 57 11.57 น.

การนำเข้าสินค้าอาหาร(จำแนกแหล่งนำเข้า)

ประเทศ , update :10 เม.ย. 57 11.56 น.

การนำเข้าสินค้าอาหาร(จำแนกสินค้านำเข้า)

ประเทศ , update :10 เม.ย. 57 11.56 น.

ราคาสินค้าอาหารที่สำคัญ

ประเทศ , update :10 เม.ย. 57 11.56 น.

ผลผลิตสินค้าเกษตร

ประเทศ , update :10 เม.ย. 57 11.55 น.

รายได้ รายจ่าย และค่าครองชีพ

ประเทศ , update :10 เม.ย. 57 11.55 น.

เศรษฐกิจ

ประเทศ , update :10 เม.ย. 57 11.55 น.

ประชากร

ประเทศ , update :10 เม.ย. 57 11.55 น.

Algeria-การวิเคราะห์ 5 C

ประเทศอัลจีเรีย , update :5 ก.พ. 57 16.48 น.

Algeria-พฤติกรรมผู้บริโภคและธุรกิจค้าปลีกอาหารในอัลจีเรีย

ประเทศอัลจีเรีย , update :5 ก.พ. 57 16.42 น.

Algeria-อุตสาหกรรมอาหารและตลาดอาหารในอัลจีเรีย

ประเทศอัลจีเรีย , update :5 ก.พ. 57 16.38 น.

Algeria-ข้อมูลพื้นฐาน

ประเทศอัลจีเรีย , update :5 ก.พ. 57 16.34 น.

Algeria -ข้อมูลภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

ประเทศอัลจีเรีย , update :5 ก.พ. 57 16.34 น.

์North africa - ข้อมูลพื้นฐาน - การศึกษาตลาดอาหารและโอกาสฮาลาลไทยในภูมิภาคแอฟริกาเหนือ

ประเทศโมร็อกโก , update :5 ก.พ. 57 16.15 น.

ค่านิยมเกี่ยวกับครอบครัว

ประเทศซาอุดิอาระเบีย , update :13 ม.ค. 57 11.55 น.

การส่งออกสินค้าอาหาร (จำแนกตลาดส่งออก)

ประเทศอียิปต์ , update :13 ม.ค. 57 11.29 น.

การส่งออกสินค้าอาหาร (จำแนกสินค้าส่งออก)

ประเทศอียิปต์ , update :13 ม.ค. 57 11.27 น.

การนำเข้าสินค้าอาหาร (จำแนกแหล่งนำเข้า)

ประเทศอียิปต์ , update :13 ม.ค. 57 11.27 น.

การนำเข้าสินค้าอาหาร (จำแนกสินค้านำเข้า)

ประเทศอียิปต์ , update :13 ม.ค. 57 11.26 น.

ราคาสินค้าเกษตร

ประเทศอียิปต์ , update :13 ม.ค. 57 11.26 น.

ผลผลิตสินค้าเกษตร

ประเทศอียิปต์ , update :13 ม.ค. 57 11.26 น.

รายได้รายจ่ายและค่าครองชีพ

ประเทศอียิปต์ , update :13 ม.ค. 57 11.24 น.

เศรษฐกิจ

ประเทศอียิปต์ , update :13 ม.ค. 57 11.24 น.

ประชากร

ประเทศอียิปต์ , update :13 ม.ค. 57 11.24 น.

การส่งออกสินค้าอาหาร (จำแนกตลาดส่งออก)

ประเทศอาเซอร์ไบจาน , update :13 ม.ค. 57 10.57 น.

การส่งออกสินค้าอาหาร (จำแนกสินค้าส่งออก)

ประเทศอาเซอร์ไบจาน , update :13 ม.ค. 57 10.57 น.

การนำเข้าสินค้าอาหาร (จำแนกแหล่งนำเข้า)

ประเทศอาเซอร์ไบจาน , update :13 ม.ค. 57 10.56 น.

การนำเข้าสินค้าอาหาร (จำแนกสินค้านำเข้า)

ประเทศอาเซอร์ไบจาน , update :13 ม.ค. 57 10.56 น.

ราคาสินค้าอาหารสำคัญ

ประเทศอาเซอร์ไบจาน , update :13 ม.ค. 57 10.55 น.

ผลผลิตสินค้าเกษตร

ประเทศอาเซอร์ไบจาน , update :13 ม.ค. 57 10.55 น.

รายได้รายจ่ายและค่าครองชีพ

ประเทศอาเซอร์ไบจาน , update :13 ม.ค. 57 10.54 น.

เศรษฐกิจ

ประเทศอาเซอร์ไบจาน , update :13 ม.ค. 57 10.54 น.

ประชากร

ประเทศอาเซอร์ไบจาน , update :13 ม.ค. 57 10.53 น.

การส่งออกสินค้าอาหาร (จำแนกสินค้าส่งออก)

ประเทศอัลจีเรีย , update :13 ม.ค. 57 10.48 น.

การนำเข้าสินค้าอาหาร (จำแนกสินค้านำเข้า)

ประเทศอัลจีเรีย , update :13 ม.ค. 57 10.48 น.

การนำเข้าสินค้าอาหาร (จำแนกแหล่งนำเข้า)

ประเทศอัลจีเรีย , update :13 ม.ค. 57 10.47 น.

ราคาสินค้าอาหารสำคัญ

ประเทศอัลจีเรีย , update :13 ม.ค. 57 10.46 น.

ผลผลิตสินค้าเกษตร

ประเทศอัลจีเรีย , update :13 ม.ค. 57 10.45 น.

รายได้รายจ่ายและค่าครองชีพ

ประเทศอัลจีเรีย , update :13 ม.ค. 57 10.45 น.

เศรษฐกิจ

ประเทศอัลจีเรีย , update :13 ม.ค. 57 10.45 น.

ประชากร

ประเทศอัลจีเรีย , update :13 ม.ค. 57 10.44 น.

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก