ขั้นตอนกฏหมายพื้นฐาน


หัวข้อเรื่อง Download

ID-ฉลากและข้อกำหนดด้านฉลาก

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 4 ก.พ. 57 15.42 น.

ID-เงื่อนไข ขั้นตอนการตรวจสอบ และการรับรองฮาลาล

หมวดหมู่ ข้อกำหนดด้านฮาลาล , update : 4 ก.พ. 57 15.36 น.

ID-ระเบียบเรื่องการผลิตอาหารฮาลาล

หมวดหมู่ ข้อกำหนดด้านฮาลาล , update : 4 ก.พ. 57 15.21 น.

ID-วิธีการขึ้นทะเบียนอาหาร เครื่องดื่ม ส่วนผสมอาหาร สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการส่งสินค้าเข้าไปจำหน่ายอินโดนีเซีย

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 4 ก.พ. 57 14.52 น.

TK-ประกาศเรื่องแยม เยลลี่ และแยมผิวส้ม และเนื้อเกาลัดหวานบด

หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , update : 28 ม.ค. 57 13.18 น.

IR-ขั้นตอนในการนำเข้าสินค้าและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

หมวดหมู่ ข้อกำหนดด้านฮาลาล , update : 13 ม.ค. 57 11.53 น.

MR-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โมร็อกโก

หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , update : 13 ม.ค. 57 10.37 น.

MR-กรอบข้อบังคับในการทำงานของสำนักงานความปลอดภัยทางอาหารแห่งชาติเกี่ยวกับความปลอดภัยและการตรวจสอบอาหารโมร็อกโก

หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , update : 13 ม.ค. 57 10.36 น.

TK-กฎระเบียบของคณะกรรมการอาหารตุรกีว่าด้วยสิ่งปนเปื้อน

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 13 ม.ค. 57 10.35 น.

US-มาตรฐานการผลิตและระบบการตรวจสอบรับรองสินค้าสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

หมวดหมู่ ข้อกำหนดด้านฮาลาล , update : 13 ม.ค. 57 10.34 น.

TK-ข้อกำหนดทั่วไปของอาหารฮาลาลโดยสมาคมเพื่อการตรวจสอบและออกหนังสือรับรองอาหารและสินค้า

หมวดหมู่ ข้อกำหนดด้านฮาลาล , update : 13 ม.ค. 57 10.33 น.

TK-ประกาศ เรื่อง เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล

หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , update : 13 ม.ค. 57 10.32 น.

TK-ประกาศเรื่อง ระเบียบว่าด้วยขนมปังและประเภทขนมปัง

หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , update : 13 ม.ค. 57 10.29 น.

TK-กฎระเบียบของคณะกรรมการอาหารตุรกีว่าด้วยสิ่งปนเปื้อน

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 13 ม.ค. 57 10.27 น.

TK-เกณฑ์มาตรฐานอาหารตุรกี ระเบียบว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 13 ม.ค. 57 10.26 น.

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก