ขั้นตอนกฏหมายพื้นฐาน


หัวข้อเรื่อง Download

GCC: มาตรฐานผลิตภัณฑ์ไก่แช่เย็น

หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , update : 5 ต.ค. 58 07.16 น.

GCC: ข้อกำหนดทั่วไปเรื่องฮาลาล

หมวดหมู่ ข้อกำหนดด้านฮาลาล , update : 5 ต.ค. 58 07.15 น.

GCC: ข้อกำหนดทั่วไปในการจัดตั้งหน่วยตรวจรับรองอาหารฮาลาล

หมวดหมู่ ข้อกำหนดด้านฮาลาล , update : 5 ต.ค. 58 07.14 น.

UAE: Import and Re-Export Requirements for Foodstuff

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 18 ก.ย. 58 06.11 น.

GCC Guide For Control On Imported Foods

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 18 ก.ย. 58 06.10 น.

GCC-ข้อกำหนดเรื่องการแสดงวันที่หมดอายุของอาหารภาคบังคับ GSO/FDS 150 -1/2013 Expiry periods of food products Part 1: Mandatory expiry periods

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 9 ก.ย. 58 03.34 น.

GCC-มาตรฐานผลิตภัณฑ์เมล็ดข้าว GSO 1003/2011 Rice Kernels

หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , update : 9 ก.ย. 58 03.32 น.

GCC-มาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำมะเขือเทศเข้มข้น GSO 1057/2012 Processed Tomato Concentrates

หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , update : 9 ก.ย. 58 03.29 น.

GCC-มาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช GSO:1754/2011 Edible Vegetable Oil

หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , update : 9 ก.ย. 58 03.27 น.

GCC-มาตรฐานผลิตภัณฑ์เนื้อแห้ง GSO:1924/2008 Dried Meat

หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , update : 9 ก.ย. 58 03.25 น.

GCC-มาตรฐานผลิตภัณฑ์เต้าเจี้ยว GSO:2212 2014 Fermented Soybean Paste

หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , update : 9 ก.ย. 58 03.23 น.

GCC-มาตรฐานผลิตภัณฑ์ปลาเค็ม GSO:1920/2008 Salted Fish

หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , update : 9 ก.ย. 58 03.22 น.

GCC-มาตรฐานผลิตภัณฑ์ซอสมะเขือเทศ GSO:2199 2011 Spicy Tomato Sauce, Ketchup

หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , update : 9 ก.ย. 58 03.21 น.

GCC-มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแต่งกลิ่นรส GSO:2208/2011 Flavored Artificial Drinks

หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , update : 9 ก.ย. 58 03.19 น.

GCC-มาตรฐานผลิตภัณฑ์เนื้อเค็ม GSO:2206-1/2011 Prepared Meats Meat Treated with Saline Solutions and Heat Treated

หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , update : 9 ก.ย. 58 03.16 น.

ASEAN_คู่มือเรื่องการเตรียมและการจัดการอาหารฮาลาล

หมวดหมู่ ข้อกำหนดด้านฮาลาล , update : 31 ต.ค. 57 09.01 น.

SA-ไส้กรอกจากเนื้อสัตว์ปีก

หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , update : 22 ต.ค. 57 10.24 น.

TK-ระเบียบว่าด้วยสิ่งมีชีวิตที่ได้จากการดัดแปลงพันธุกรรมและผลิตภัณฑ์

หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , update : 22 ต.ค. 57 10.23 น.

TK-ประกาศเรื่อง ระเบียบว่าด้วยขนมปังและประเภทขนมปัง

หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , update : 22 ต.ค. 57 10.22 น.

TK-ประกาศเรื่องสมบัติเชิงประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ประมงและ ปริมาณสารประกอบไนโตรเจนที่ระเหยได้ทั้งหมดสูงสุด

หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , update : 21 ต.ค. 57 12.01 น.

TK-ข้อบังคับว่าด้วยย่าฆ่าแมลงในการกำหนดสารตกค้างของคณะกรรมการอาหารตุรกี

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 21 ต.ค. 57 12.00 น.

TK-ระเบียบคณะกรรมการอาหารตุรกี เรื่อง ปริมาณตกค้างสูงสุดของสารกำจัดศัตรูพืชในอาหาร

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 21 ต.ค. 57 11.59 น.

TK-ประกาศ เรื่อง เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอลล์

หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , update : 21 ต.ค. 57 11.58 น.

TK-ประกาศเรื่องผลิตภัณฑ์เนื้อ

หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , update : 21 ต.ค. 57 11.57 น.

TK-ประกาศเกณฑ์มาตรฐานอาหารตุรกีว่าด้วยเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์

หมวดหมู่ มาตรฐานสินค้า , update : 21 ต.ค. 57 11.56 น.

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก