ขั้นตอนกฏหมายพื้นฐาน


หัวข้อเรื่อง Download

Nigeria_GUIDE TO FOOD LABELLING 2014

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 12 มี.ค. 61 08.26 น.

Nigeria_GUIDELINES FOR REGISTRATION OF IMPORTED FOOD PRODUCTS IN NIGERIA 2018

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 12 มี.ค. 61 08.25 น.

Nigeria_Milk And Diary Products Regulations 2005

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 12 มี.ค. 61 08.23 น.

Nigeria_Spirit Drinks Regulations 2005

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 12 มี.ค. 61 08.22 น.

Nigeria_Fats And Oil Regulations 2005

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 12 มี.ค. 61 08.21 น.

Nigeria_Wine Regulations 2005

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 12 มี.ค. 61 08.20 น.

Nigeria_Processed Food Registration Regulations 2005

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 12 มี.ค. 61 08.17 น.

Nigeria_Pre-Packaged Food (Labelling) Regulations 2005

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 12 มี.ค. 61 08.15 น.

Nigeria_Non-Nutritive Sweeteners in Food Products Regulations 2005

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 12 มี.ค. 61 08.14 น.

Nigeria_Cocoa Products Regulations 2005

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 12 มี.ค. 61 08.13 น.

Nigeria_Marketing Of Infant And Young Children Food And Other Designated Products Regulations 2005

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 12 มี.ค. 61 08.12 น.

Nigeria_Fruit Juice and Nectar Regulations 2005

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 12 มี.ค. 61 08.10 น.

Nigeria_Food Grade (Table or Cooking) Salt Regulation 2005

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 12 มี.ค. 61 08.07 น.

Nigeria_Food Fortification With Vitamin A Regulations 2005

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 12 มี.ค. 61 08.06 น.

Nigeria_Food Fortification Regulation 2005

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 12 มี.ค. 61 08.04 น.

Nigeria_Food Additives Regulation 2005

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 12 มี.ค. 61 08.03 น.

Nigeria_Food Irradiation Regulation 2005

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 12 มี.ค. 61 08.01 น.

Dubai_Apply for food items destruction request

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 11 ม.ค. 61 07.03 น.

Dubai_Follow up and DIP inspection

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 11 ม.ค. 61 06.59 น.

Dubai_Inspection offices and ports

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 11 ม.ค. 61 06.57 น.

Dubai_How to apply for food import re-export request FIRS

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 11 ม.ค. 61 06.56 น.

Dubai_Food Items Registration and Label Assessment in the FIRS

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 11 ม.ค. 61 06.48 น.

Dubai_How to register a new food company in Dubai Municipality’s Services – Food Control Department – Food Import Re-export Services (FIRS)

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 11 ม.ค. 61 06.47 น.

Egypt_แก้ไขกฤษฎีกาเลขที่ 223 1969 ว่าด้วยการนำมาตรการดูแลความสะอาด ด้านสุขอนามัยไปปฏิบัติในสถานที่ที่มีการหมุนเวียนอาหาร

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 1 ส.ค. 60 04.00 น.

Egypt_แก้ไขกฎกระทรวง 97 1967 ว่าด้วยมาตรการทำความสะอาดสุขอนามัยที่จะนำมาใช้ในสถานที่หมุนเวียนอาหาร

หมวดหมู่ ระเบียบทั่วไป , update : 1 ส.ค. 60 03.59 น.

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก