สำนักงานอิสลามประจำจังหวัด
ผลการค้นหา 39 รายชื่อ

รายชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท/โทรสาร

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี

สนง. 17/40  ม. 6  ต.บ้านสวน  อ.เมือง  จ.ชลบุรี 20000 64/1  หมู่ 2  ต.หมอนแดง  อ.พนัสนิคม  จ.ชลบุรี  20140

038-798-879, 086-146-6887
038-798-879

จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชุมพร

สนง.  4  ซ.1  หมู่ 4  ตำบลท่าแซะ  อำเภอท่าแซะ  จ.ชุมพร  86140 50/8  หมู่ 13  ตำบลท่าแซะ  อำเภอท่าแซะ  จ.ชุมพร  86140

077-599500, 087-268-6720
077-599675, 077-59-9993

จังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

สนง. 45 หมู่ 3  ถนนคลองเก้า  แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก  กทม.  10530

0-2949-4259, 0-2949-4184, 081-654-3647
0-2989-7108

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

สนง. 25/1 ถนนสุขสำราญ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่  จ.กระบี่  81000


075-700-324

จังหวัด กระบี่

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกาญจนบุรี

962 หมู่ 3  ถนนแสงชูโต  ตำบลท่าม่วง  อำเภอท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี  71110

034-611148, 081-255-4777
034-611617, 0-2375-8818

จังหวัด กาญจนบุรี

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขอนแก่น

257/1  หมู่  5  ต.เมืองเก่า  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000

086-717-6274

จังหวัด ขอนแก่น

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา 

1/1  หมู่ 14  ตำบลดอนฉิมพลี  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว  จ.ฉะเชิงเทรา  24150

081-9365458
038-566-178

จังหวัด ฉะเชิงเทรา

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชัยภูมิ

สนง.  248/2 หมู่ 2 (มัสยิดดารุชซารีฟ) ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130

044-851-229
044-851-862

จังหวัด ชัยภูมิ

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงราย

สนง.  193/2  ถ.ราชโยธา  ซอย 1 (ศรีอ่างทอง)  อำเภอเมือง  จ.เชียงราย  57000  263-264-265 หมู่ 2 ถ.ไตรรัตน์  ต.เวียง  อ.เมือง  จ.เชียงราย  57000

053-247667,08-1671-9456
053-717226

จังหวัด เชียงราย

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่

สนง.  50 ถ.เจริญประเทศ ซอย 1 ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 27 ถนนสนามบินเก่า ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

053-284505 ,08-1764-3322
053-284505

จังหวัด เชียงใหม่

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราด

สนง. 24 หมู่ 2  ตำบลเทพนิมิต  อำเภอเขาสมิง  จ.ตราด  23150 

039-597-153, 039-530-582 , 081-484-9768

จังหวัด ตราด

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง

สนง.  อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 ถ.ตรัง-ปะเหลียน  ต.โคกหล่อ อ.เมือง   จ.ตรัง  92000 124/2  ม.8  ต.ปะเหลียน  อ.ปะเหลียน  จ.ตรัง  92180

084-068-1709, 086-4763215, 089-2924405
075-223-572

จังหวัด ตรัง

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตาก

84/4  ถ.ศรีพานิช  ต.แม่สอด  อ.เมือง  จ.ตาก  63110

055-531988 , 08-9566-6415 

จังหวัด ตาก

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครนายก

สนง.  29/1  หมู่ 11  ตำบลพระอาจารย์  อำเภอองครักษ์  จ.นครนายก  26120

081-9018234, 089-010-2468

จังหวัด นครนายก

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

สนง.  ตำบลนาเคียน  อำเภอเมือง  จ.นครศรีธรรมราช  80000 42/2  ม.3  ซ.ไสเจริญ ต.โพธิ์เสด็จ  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  80000

075-315330 , 087-8945906
075-315330

จังหวัด นครราชสีมา

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครสวรรค์

27/2  ซ.พรมนคร 2  ต.ตาคลี  อ.ตาคลี  จ.นครสวรรค์  60140

086-207-6566, 056-328789
056-262799

จังหวัด นครสวรรค์

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี

 66/2 หมู่ 4 ถนนสาย 345 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

081-838-7785
02-925-4929

จังหวัด นนทบุรี

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส

สนง.  ถ.พิชิตบำรุง  ต.บางนาค  อ.เมือง  จ.นราธิวาส  96000

073-515097,  073-511061
073-590072,  073-522125 

จังหวัด นราธิวาส

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปทุมธานี

39 ถ.สายวัดโคก ต.บางปรอก  อ. เมือง  จ.ปทุมธานี  12000

0-2593-3871
081-403-5424

จังหวัด ปทุมธานี

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สนง.  5  หมู่ 10  ตำบลอ่าวน้อย  อำเภอเมือง  จ.ประจวบคีรีขันธ์  77210 346  หมู่ 10  ตำบลอ่าวน้อย  อำเภอเมือง  จ.ประจวบคีรีขันธ์  77210

081-751-3704

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี

สนง.  39  ถนนกะลาพอ  อำเภอเมือง  จ.ปัตตานี  94000 โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา  4/1  ม.5  ต.รูสะมิแล  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000

073-336-149, 081-990-0172
073-310-835, 073-337-456

จังหวัด ปัตตานี

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอยุธยา

สนง.  มัสยิดอะมะดียะห์  หมู่ 1  ตำบลพระบาบันลือ  อำเภอลาดบัวหลวง  จ.พระนครศรีอยุธยา  13230  19/1  หมู่ 1  ต.พระยาบันลือ  อ.ลาดบัวหลวง  จ.พระนครศรีอยุธยา  13230

035-379379, 035-379541 , 086-1348846
035-266181 , 09-8143246

จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบูรณ์

333 หมู่ 9 ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

084-620-4688

จังหวัด เพชรบูรณ์

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี

สนง.  มัสยิดจรุงอิสลาม 6/1 ม.1  ต.ท่าแร้ง  อำเภอบ้านแหลม  จ.เพชรบุรี  76110 60  ม. 2  ต.ท่าแร้ง  อ.บ้านแหลม  จ.เพชรบุรี  76110

086-8068575
032-418265, 0-3241-8265

จังหวัด เพชรบุรี

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพังงา

สนง.  45 หมู่ 3 ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000

076-440-502
076-481-213

จังหวัด พังงา

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง

สนง.  มัสยิดแม่ขรี  ต.แม่ขรี  อ.ตะโหมด  จ.พัทลุง  93160 115/1  หมู่ 1  ต.คลองเฉลิม  อ.กงหรา  จ.พัทลุง  93180

074-695051 ,074-687530, 089-9978-4274

จังหวัด พัทลุง

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต

สนง.  57/28  หมู่ 5  ถ.เทพกษัตรี  ต.เกาะแก้ว  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83200 3/53 ซ.สาครเขต ถ.เทพกษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (83000)

085-880-9998
076-253-001-2

จังหวัด ภูเก็ต

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สนง.  39  ถนนปางล้อนิคม  ต.จองคำ  อ.เมือง  จ.แม่ฮ่องสอน 58000 86 ถนนชัยสงคราม ม. 1 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130

053-620-395,053- 611698
053-613860

จังหวัด แม่ฮ่องสอน

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา

สนง.  76/1 หมู่ 1  ต.ท่าสาป  อ.เมือง  จ.ยะลา 95160 113/1  ต.ลำใหม่  อ.เมือง  จ.ยะลา 95160

073-203-322
073-203-324

จังหวัด ยะลา

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดระนอง

14/3  หมู่ 3  ตำบลกำพวน  อำเภอสุขสำราญ  จ.ระนอง  85120

077-893038, 077-844173, 082-278-5632
077-893040

จังหวัด ระนอง

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดระยอง

สนง.  128/1  ถ.ตากสินมหาราช  ต.ท่าประดู่  อ.เมือง  จ.ระยอง  21000 81/3  หมู่ 3  ถ.พัฒนประเสริฐ ตำบลเชิงเนิน  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง  21000

038-011-863-4, 089-0961663
038-871369

จังหวัด ระยอง

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดราชบุรี

91  หมู่ 1  ต.คูบัว  อ.เมืองราชบุรี  จ.ราชบุรี  70000 สนง. 118  ต. ดอนตะโก  อ. เมืองราชบุรี  จ. ราชบุรี  70000

032-314900, 081-7052883
032-325-483

จังหวัด ราชบุรี

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดลพบุรี

มัสยิดนูรุ้ลมุฮายีรีน 67/2 หมู่ 2 ต.ถนนใหญ่ อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

036-630-129
036-630-129

จังหวัด ลพบุรี

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา

สนง.  มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา  352  ม.10  ถ.ลพบุรีราเมศวร์  ต.คลองแห  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110

074-237-544 , 081-4781811
074-580-705, 074-580-707

จังหวัด สงขลา

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล

สนง.  282  ถนนยนตรการกำธร  หมู่ 1  ตำบลฉลุง  อำเภอเมือง  จ.สตูล  91140

074-799338
074-799223

จังหวัด สตูล

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ

สนง. 31 หมู่ 19  ซ.สุขสวัสดิ์  39/1 ต.บางพึ่ง  อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  10130 226/20 ม. 19 ซ.สุขสวัสดิ์ 39/1 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

0-2817-2793, 0-2817-3152, 089-7703933
0-2817-2465

จังหวัด สมุทรปราการ

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสระบุรี

สนง.  มัสยิดมะบาดุ้ลบารี 369 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี  18000   12/10 ซ. 13 ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

0-3635-5075 , 084-9799995
0-3635-5075

จังหวัด สระบุรี

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สนง.  65/25  ซ.มัสยิด  ถ.ท่าทอง  ต.ตลาด  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี  84000

077-287130 , บ้าน 077-225083-7, 077-224-222

จังหวัด สุราษฎร์ธานี

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอ่างทอง

สนง.  45/1 หมู่ 1 ตำบลชะไว อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140 100  หมู่ 1  ตำบลชะไว  อำเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง  14140

035-641636 , 086-079-4685
0-3564-1636

จังหวัด อ่างทอง

ธนาคารอิสลาม
ผลการค้นหา : กาตาร์

รายชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท/โทรสาร

ซุบหางวัว คุณพิศมัย ฟูคล้ายี

สนง. 17/40 ม. 6 ต.บ้านสวน อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000 64/1 หมู่ 2
ต.หมอนแดง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

038-798-879
086-146-6887

จังหวัด ชลบุรี

ฮาน่าโภชนา คุณพิศพรรณ ผองแก้วอินทร์ี

สนง. 17/40 ม. 6 ต.บ้านสวน อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000 64/1 หมู่ 2
ต.หมอนแดง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

038-798-879
086-146-6887

จังหวัด ชุมพร

ภัตตาคารเอลธารา โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค

สนง. 17/40 ม. 6 ต.บ้านสวน อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000 64/1 หมู่ 2
ต.หมอนแดง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

038-798-879
086-146-6887

จังหวัด ชุมพร

ซุบหางวัว คุณพิศมัย ฟูคล้ายี

สนง. 17/40 ม. 6 ต.บ้านสวน อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000 64/1 หมู่ 2
ต.หมอนแดง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

038-798-879
086-146-6887

จังหวัด ชลบุรี

ฮาน่าโภชนา คุณพิศพรรณ ผองแก้วอินทร์ี

สนง. 17/40 ม. 6 ต.บ้านสวน อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000 64/1 หมู่ 2
ต.หมอนแดง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

038-798-879
086-146-6887

จังหวัด ชุมพร

โรงแรม
ผลการค้นหา : กาตาร์

รายชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท/โทรสาร

ซุบหางวัว คุณพิศมัย ฟูคล้ายี

สนง. 17/40 ม. 6 ต.บ้านสวน อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000 64/1 หมู่ 2
ต.หมอนแดง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

038-798-879
086-146-6887

จังหวัด ชลบุรี

ฮาน่าโภชนา คุณพิศพรรณ ผองแก้วอินทร์ี

สนง. 17/40 ม. 6 ต.บ้านสวน อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000 64/1 หมู่ 2
ต.หมอนแดง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

038-798-879
086-146-6887

จังหวัด ชุมพร

ภัตตาคารเอลธารา โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค

สนง. 17/40 ม. 6 ต.บ้านสวน อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000 64/1 หมู่ 2
ต.หมอนแดง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

038-798-879
086-146-6887

จังหวัด ชุมพร

ซุบหางวัว คุณพิศมัย ฟูคล้ายี

สนง. 17/40 ม. 6 ต.บ้านสวน อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000 64/1 หมู่ 2
ต.หมอนแดง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

038-798-879
086-146-6887

จังหวัด ชลบุรี

ฮาน่าโภชนา คุณพิศพรรณ ผองแก้วอินทร์ี

สนง. 17/40 ม. 6 ต.บ้านสวน อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000 64/1 หมู่ 2
ต.หมอนแดง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

038-798-879
086-146-6887

จังหวัด ชุมพร

ร้านอาหาร
ผลการค้นหา : กาตาร์

รายชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท/โทรสาร

ซุบหางวัว คุณพิศมัย ฟูคล้ายี

สนง. 17/40 ม. 6 ต.บ้านสวน อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000 64/1 หมู่ 2
ต.หมอนแดง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

038-798-879
086-146-6887

จังหวัด ชลบุรี

ฮาน่าโภชนา คุณพิศพรรณ ผองแก้วอินทร์ี

สนง. 17/40 ม. 6 ต.บ้านสวน อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000 64/1 หมู่ 2
ต.หมอนแดง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

038-798-879
086-146-6887

จังหวัด ชุมพร

ภัตตาคารเอลธารา โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค

สนง. 17/40 ม. 6 ต.บ้านสวน อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000 64/1 หมู่ 2
ต.หมอนแดง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

038-798-879
086-146-6887

จังหวัด ชุมพร

ซุบหางวัว คุณพิศมัย ฟูคล้ายี

สนง. 17/40 ม. 6 ต.บ้านสวน อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000 64/1 หมู่ 2
ต.หมอนแดง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

038-798-879
086-146-6887

จังหวัด ชลบุรี

ฮาน่าโภชนา คุณพิศพรรณ ผองแก้วอินทร์ี

สนง. 17/40 ม. 6 ต.บ้านสวน อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000 64/1 หมู่ 2
ต.หมอนแดง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

038-798-879
086-146-6887

จังหวัด ชุมพร

ระบบรับรองฮาลาล

ระบบลงทะเบียนขอรับรองฮาลาลนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับรองฮาลาล

คลิก